Termeni și condiții de funcționalitate xCMS

Termeni xCMS

 

Informații generale xCMS

Conținut

I. General
II. Administrare Aplicație
III. Durata
IV. Modificări funcționare, respectiv aspect aplicație/site
V. Costuri
VI. Asistență / Suport
VII. Disponibilitate
VIII. Limitarea administrării
IX. Limitarea răspunderii
X. Servicii dezvoltare
XI. Financiar

I. General

Administrarea aplicațiilor prevăzute pe pagina de prezentare a serviciului se va face conform acestor termeni și condiții.
Deoarece tipul serviciului este diferit față de găzduirea standard oferită, facturarea respectiv administrarea va fi specifică serviciului.

II. Administrare Aplicație

În cazurile în care este posibil, accesul la partea de administrare a aplicației va fi limitat doar către Hostico.
Recomandăm această practică în vederea eliminării posibilității efectuării unor configurații incorecte, respectiv instalarea/dezinstalarea/actualizarea unor extensii/teme problematice.

Vom actualiza extensia/tema/aplicația la scurt timp după ce o actualizare oficială este disponibilă, cu excepția actualizărilor de securitate urgente care vor fi aplicate de îndată ce devin disponibile, chiar și pe parcursul zilei dacă este nevoie. Actualizarea extensiilor, temei și aplicației, va avea loc de cel mult 2 ori pe lună. Limităm numărul actualizărilor în vederea unei mai bune grupări și evaluări a compatibilității acestora cu restul elementelor care compun aplicația.
Vom depune eforturi pentru a nu afecta/întrerupe funcționalitatea site-ului, efectuând lucrările de mentenanță în medii izolate, urmând ca ulterior acestea să fie copiate și în mediul de producție.
Nu putem garanta absența totală a unor evenimente neplăcute. Actualizarea extensiilor/temelor achiziționate de către client și accesibile doar acestuia va fi realizată doar după furnizarea extensiilor/temelor respective.

III. Durata

Procesul de optimizare, respectiv securizare al aplicației variază între 5-15 zile lucrătoare, începând cu momentul transferului aplicației pe serverele noastre.
Pe parcursul acestei durate, este posibil ca clientul să fie contactat pentru furnizarea de informații referitoare la funcționalitatea/aspectul aplicației.

IV. Modificări funcționare, respectiv aspect aplicație/site

Pe parcursul procesului de optimizare, respectiv securizare, este posibil să fie nevoie de înlăturarea/înlocuirea unor extensii, respectiv teme.
Această necesitate va fi comunicată iar decizia va aparține clientului. Este de la sine înțeles că procesul de optimizare, respectiv securizare va fi limitat de păstrarea anumitor extensii/teme.

V. Costuri

Tariful inițial respectiv cel one time al serviciului este de 200€ în procesul inițial fiind implementați toți pașii incluși în serviciu.
Tariful abonamentului lunar pentru clienții care optează în favoarea administrării și supravegherii aplicației este de 25€.
De asemenea în funcție de aplicația rulată și de nevoile acesteia, este posibil să recomandăm achiziția unor extensii, respectiv teme premium.
Eventualele costuri ale procurării acestor extensii, respectiv teme, vor fi suportate de către client.
Tariful pentru realizarea serviciilor de dezvoltare este de 20€/oră.

VI. Asistență / Suport

Datorită multiplelor situații care pot apărea și pe care nu le putem prevedea ținând cont de multitudinea de teme, respectiv extensii folosite pe fiecare aplicație în parte, asistența privind administrarea acestora va fi oferită doar prin sistemul de ticketing și doar în intervalul 08:00 - 16:00 L-V.
Presupunem că persoana care solicită asistență privind anumite aspecte ale aplicației are cunostințe de bază în ceea ce privește tehnologia aferentă aplicaiției respectiv serviciilor oferite. Ne rezervăm dreptul de a limita nivelul de asistență oferită în lipsa acestor cunoștințe.
Asistența va fi oferită în sistem best effort - este imposibil să cunoaștem toate extensiile/temele disponibile, incompatibilitățile, vulnerabilitățile și situațiile pe care instalarea lor o poate crea.
Asistența privind instalarea / dezinstalarea / configurarea / actualizarea extensiilor / temelor este limitată la un număr de 10 extensii, respectiv 2 teme pe lună. Acestea nu se cumulează cu luna următoare dacă nu sunt folosite.

În urma realizării serviciilor oferite pe pagina xCMS vom răspunde următoarelor solicitări privind administrarea aplicației:

 • depanare extensie/temă/aplicație
 • optimizări ale aplicației (timp de încărcare, caching, etc)
 • conflicte extensii/teme
 • instalare temă/extensie


Nu vom oferi servicii de :

 • design/redesign/stilizare/branding
 • optimizare / consultanță SEO
 • dezvoltare temă/extensie
 • integrare aplicații terță parte (orice care nu a fost construit pentru utilizare pe platforma respectivă)


Dacă există neclarități cu privire la încadrarea nevoilor respectiv necesitățiilor se poate lua legătura cu departamentul aferent serviciului pentru clarifirea acestora.

VII. Disponibilitate

Serviciul este disponibil doar în cadrul pachetelor de găzduire Hostico.
Acceptarea site-urilor în acest serviciu se va face doar pe baza termeniilor și condițiilor prezentate.
Ne rezervăm dreptul de a respinge orice site pe baza oricăror motive considerate valide de către noi.

VIII. Limitarea administrării

Administrarea va fi limitată doar la serviciile și aplicațiile descrise respectiv incluse pe pagina xCMS.
Adăugarea/modificarea/înlocuirea de text/produse/imagini sau orice alt conținut precum și validarea/înscrierea/aprobarea utilizatorilor,comenzilor,comentariilor sau orice alt serviciu, respectiv tip de serviciu de acest gen sau asemănător, nu face parte din acest serviciu.

Succesul operațiunilor de optimizare respectiv securizare depinde și de nivelul de personalizare adus aplicației la nivel de cod sau bază de date.
În cazul aplicațiilor puternic personalizate ne rezervăm dreptul de a încadra efectuarea operațiunilor ca unele de dezvoltare.

IX. Limitarea răspunderii

Clientul ia la cunostință că nu ne asumăm răspunderea pentru efectuarea oricăror operațiuni administrative respectiv de instalare/dezinstalare/actualizare de extensii/teme precum și unele setări făcute la nivelul aplicației de către acesta.Aceste operațiuni pot aduce modificări nedorite afișării, funcționalității, performanței și respectiv securității aplicației. Recomandăm ca înainte de instalarea/înlăturarea/modificarea/actualizarea unei extensii/teme, să fim contactați pentru analizarea efectelor secundare.În cazul în care este nevoie de restabilirea stării anterioare a aplicației ca urmare a modificărilor aduse de către utilizator ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă adițională de o valoare cel puțin egală cu valoarea abonamentului lunar de mentenanță.

 • Nu garantăm un anumit scor PageSpeed sau un anumit timp de încărcare - site-ul va fi optimizat pe cea mai bună variantă posibilă, ținând cont de aplicație și de extensiile/temele instalate, respectiv utilizate.
 • Nu garantăm optimizarea aplicației pentru toate dispozitivele disponibile, uneori temele/extensiile instalate pot afecta funcționarea, respectiv afișarea site-ului pe anumite dispozitive.
 • Nu putem garanta o actualizare finalizată cu succes. Succesul unei actualizări depinde de mai mulți factori printre care nivelul de personalizare al aplicației și versiunea aplicației folosite.
 • Actualizările între versiuni cu diferențe majore structurale respectiv funcționale ale aceleiași componente (aplicație, extensie, temă, ș.a.m.d.) vor face obiectul unei analize separate de cost și timp.Clientul va fi înștiințat cu privire la acest aspect, derularea ulterioară a procesului fiind condiționată de acceptul respectiv confirmarea acestuia.Aceste tipuri de actualizări includ dar nu sunt limitate la aplicația Joomla (1.5 spre 2.5 , respectiv 2.5 spre 3).
 • Ce putem garanta însă este că, în cazul în care actualizarea nu va fi realizată cu succes, vom repune varianta inițială a site-ului. Efectuăm mereu copii de siguranță înainte de realizarea acestui proces.
 • Nu putem garanta o securitate impenetrabilă. Există vulnerabilități probabil neraportate care duc la exploatarea aplicațiilor/site-urilor. Vom implementa atât măsuri de securitate specifice cât și generale. Cu toate acestea, va exista mereu o posibilitate de compromitere a aplicației/site-ului.
 • Protecția împotriva anumitor atacuri de tip DDoS se face la nivel de server/rețea.
 • În cazul unei compromiteri nu putem garanta recuperarea site-ului. Deseori atacatorii strică site-ul în mod ireversibil, singura soluție fiind reconstruirea acestuia. În aceste cazuri tot ce putem face este să vă ajutăm să recuperați cât mai multe date.
 • Dacă clientul insistă să lucreze cu o anumită extensie,temă,aplicație sau versiune a acestora prezentată de noi ca fiind problematică clientul își asumă răspunderea pentru incidentele de performanță sau securitate cauzate de aceasta.
 • În nici un caz nu vom fi tinuți răspunzători pentru orice daune (incluse dar fără a se limita la pierderi de date sau profit, directe sau indirecte ca urmare a întreruperii funcționării site-ului/aplicației) ca urmare a derulării operațiunilor prezentate.
 • Ne rezervăm dreptul de a întrerupe oferirea acestui serviciu în orice moment al colaborării , returnarea sumelor de bani în această situație realizându-se conform termeniilor prezentați la secțiunea Financiar din cadrul acestui document.
 • Nu lucrăm cu extensii sau teme piratate.
 • În cazul efectuării unor operațiuni administrative care aduc atingere directă sau indirectă măsurilor luate pentru securizarea respectiv optimizarea site-ului/aplicației , operațiuni realizate de către persoane externe Hostico, ne rezervăm dreptul de a resolicita achitarea taxei de instalare în vederea reefectuării tuturor operațiunilor de analiză asupra performanței / securității site-ului.
 • Securizarea efectuată pe o aplicație care rulează într-un mediu comun cu aplicații nesecurizate.Securitatea respectiv performanța unei aplicații care rulează într-un mediu partajat este direct legată de securitatea și consumul de resurse al aplicațiilor cu care aceasta coabitează.În aceste situații de coabitare nu ne asumăm răspunderea pentru securitatea respectiv performanța aplicației, recomandarea fiind rularea aplicației într-un mediu izolat dedicat acesteia.
 • Nu ne asumăm răspunderea în cazul compromiterii aplicației/site-ului datorită unei extensii respectiv teme a cărei versiune actualizată nu a fost furnizată de către client în situația în care doar acesta are acces la descărcarea noii versiuni. În acest caz situația poate fi rezolvată fie prin repunerea unei copii de siguranță curate în cazul în care aceasta există , acțiune care va fi realizată în mod gratuit fie prin rescanarea și curățarea aplicației , operațiune care va fi însă realizată contra cost la un tarif de 100€.

X. Servicii dezvoltare

Modificarea sau scrierea de linii de cod indiferent de tipul acestora (HTML, CSS, JS, PHP, SQL, etc) este încadrată ca serviciu de dezvoltare și va fi taxată în cadrul orelor de asistență.
Hostico își rezervă dreptul de a refuza solicitările de dezvoltare.
Interfața site-ului nu face parte din responsabilitatea noastră - dacă instalarea/dezinstalarea unei extensii strică aspectul site-ului, respectiv schimbarea temei duce la nefuncționarea, neafișarea sau afișarea necorespunzătoare a unor elemente, rezolvarea acestor situații intră în categoria dezvoltare web și va fi taxată conform acesteia.
Actualizarea extensiilor, temelor, aplicațiilor care au suferit modificări la nivel de cod respectiv bază de date, intră în categoria serviciilor de dezvoltare în cazul în care actualizarea acestora nu se va putea face fără a fi nevoie de repunerea/modificarea/actualizarea respectivelor modificări.

XI. Financiar

General

 • Tarifele aplicabile acestui serviciu sunt afișate în momentul efectuării unei comenzi pentru un pachet de găzduire Hostico.
 • Taxa de instalare este de sine stătătoare și nu include costul abonamentului primei luni.
 • Serviciile de găzduire administrată au o taxă inițială de instalare care cuprinde toate serviciile xCMS
 • Ulterior acestei taxe de instalare, abonamentul va fi achitat pe o perioadă echivalentă cu pachetul de găzduire ales.
 • În cazul în care vor exista, serviciile de dezvoltare vor fi facturate separat pentru fiecare sarcină în parte în cadrul orelor de asistență
 • Serviciul se achiziționează pe pachet de găzduire și se activează pe domeniu respectiv aplicație.
 • Serviciul nu poate fi transferat spre un alt domeniu sau aplicație decât în cazul în care este vorba doar despre schimbarea denumirii domeniului, aplicația administrată păstrându-și starea.
 • În cazul site-urilor/aplicațiilor infectate foarte puternic Hostico își rezervă dreptul de a solicita o taxă adițională pentru dezinfectare de până în 100€.
 • Orice reabonare la acest serviciu ca urmare a întreruperii acestuia datorită schimbării furnizorului de găzduire, întruperea utilizării serviciului, neachitarea acestuia sau orice alt motiv considerat valid de Hostico va duce la necesitatea reachitării taxei de instalare

Returnarea banilor

Acest serviciu nu se încadrează în garanția de 30 de zile a returnării baniilor.
Taxa de instalare inițială împreună cu abonamentul primei luni nu vor fi stornate decât în cazul în care solicitarea de stornare este realizată înainte de începerea verificării propriu zise a site-ului/aplicației.
Stornări vor fi efectuate doar pentru sumele achitate în avans și doar pentru lunile întregi rămase achitate.

Ultima actualizare : 17.03.2023