Termeni și condițiile de utilizare

Termeni și Condiții

 

Awesome Projects SRL

Conținut

I. General
II. Contractare
III. Aplicabilitate
IV. Financiar
V. Domenii
VI. Răspunderea
VII. Integritatea datelor
VIII. Suport / Asistență
IX. Reguli plan RESELLER / plan VPS
X. Politica de conținut
XI. Politica de utilizare
XII. Resurse
XIII. Valabilitate

I. General

Folosirea pe tot parcursul prezenților termeni și condiții a cuvântului "Hostico" va identifica compania S.C. Awesome Projects S.R.L. cu sediul în Maramureș, Sighetu Marmației, Str. Mihai Viteazu nr. 8 în calitate de furnizor de servicii. Serviciile oferite de Hostico sunt îndreptate spre persoane fizice, juridice, instituții legale ș.a.m.d care au capacitatea legală de a face parte dintr-o colaborare contractuală. Termeni, condiții și descrieri ale funcționării serviciilor oferite la care se face referire în acest document sub forma unor link-uri externe fac parte integrantă din acești Termeni și Condiții. Termeni și condiții adiționali chiar dacă cunoscuți nu fac parte din prezentul document decât în cazul în care aceștia sunt introduse în mod expres și de comun acord recunoscute.

Hostico este singurul proprietar al tuturor materialelor și informațiilor disponibile pe Website. Clienții sau vizitatorii Website-ului nu vor putea copia, reproduce, distribui, comunica public, retransmite niciun astfel de material sau părți ale acestuia, sub nici o formă și prin nici o modalitate.

Hostico își rezervă dreptul de a suspenda serviciile oferite în cazul încălcării dispozițiilor de mai jos sau în lipsa unui răspuns acordat în timp rezonabil privind aceste încălcări. De asemenea Hostico își rezervă dreptul de a dezvălui informațiile clientului conform cu Politica de Confidențialitate pentru satisfacerea oricăror cerințe legale. În cazul în care această dezvăluire nu trebuie să rămână confidențială clientul va fi anunțat în această privință.

Hostico își rezervă dreptul de a șterge orice cont cu un preaviz de 15 zile. Orice termen neprezentat în acest document este deschis interpretării și schimbării de către Hostico fără vreo notificare în prealabil.

II. Contractare

Acceptarea în prealabil a acestor Termeni și Condiții este necesară pentru orice demers privind achiziționarea serviciilor oferite de Hostico. În momentul efectuării unei comenzi clientul își asumă inițierea unei colaborări contractuale cu Hostico. Vom confirma instant această inițiere, dar această confirmare nu reprezintă o obligație pentru client sau Hostico de a continua cu activarea comenzii. Ne rezervăm dreptul de a accepta sau refuza comanda unui client pe durata unei zile lucrătoare după examinarea autenticității și a nivelului de încredere prezentat de client respectiv comandă.

Prin plasarea unei comenzi, clientul declară și garantează pe propria răspundere că are capacitatea legală de a achiziționa serviciile oferite de Hostico pentru sine sau pentru societatea pe care o reprezintă.
Acesta se obligă să completeze cu date corecte și valide toate câmpurile care privesc identificarea acestuia, date necesare pentru derularea colaborării cu Hostico. Clientul este conștient că furnizarea de informații incorecte sau incomplete poate afecta capacitatea Hostico de a furniza serviciile contractate și, în anumite situații, poate conduce la refuzul activării acestor servicii de către Hostico. Datele introduse de client sunt prelucrate și administrate conform Politicii de Confidențialitate precum și a Acordului de Procesare Date.

III. Aplicabilitate

Prezentele dispoziții se aplică tuturor cliențiilor Hostico, deținători ai oricărora dintre pachetele sau serviciile ofertate pe website, utilizarea serviciilor furnizate având loc doar sub acești Termeni și Condiții, aceștia aplicându-se pentru toate relațiile contractuale între client și Hostico. Legea sub care operează acești termeni și condiții este cea validă în momentul inițierii colaborării. Serviciile oferite de Hostico în cadrul contractului sunt cele disponibile pe website-ul Hostico.

Identificarea tuturor posibilelor interpretări ale prezentelor Termeni și Condiții precum și acoperirea tuturor posibilelor situații care pot apărea este aproape imposibilă, prin urmare orice situație sau termen care nu este expus respectiv tratat în mod direct sau indirect în prezentul document se află sub interpretarea Hostico.

IV. Financiar

General

Tarifele actuale sunt cele afișate pe website-ul Hostico.
În funcție de serviciul ales, perioada de facturare poate varia. Toate plățile vor fi realizate pe baza facturii proforme emise de către Hostico. Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor în avans față de perioada de timp în care acestea sunt furnizate.
Indiferent de moneda folosită pentru afișarea tarifelor, facturile și plățile vor fi procesate în RON la cursul BNR din data facturării conform legislației în vigoare.

Expediere

Facturile sunt trimise în format electronic pe e-mail ca atașamente și pot fi descărcate oricând din contul de client. La cerere se pot trimite și cu semnătura personalului autorizat pe acestea. În cazul în care clientul solicită transmiterea facturilor în format fizic, costul transportului va fi suportat de către client.

Amânare/Suspendare/Reactivare

Serviciile de găzduire oferite de Hostico sunt active implicit 7 zile după data scadentă prezentată pe factura proformă.
Serviciile pe care Hostico le achiziționează de la alți furnizori (ex. domenii, licențe, certificate ssl) vor putea fi prelungite doar în momentul achitării acestora ele având perioada de expirare egală cu data scadentă de pe factura proformă.
Clienții pot solicita oricând o amânare de plată privind serviciile de găzduire Hostico.

Conturile cliențiilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului la cel târziu 7 zile după data scadentă prezentată pe factura proformă vor fi suspendate automat în lipsa unei dovezi de plată sau de solicitare a unei amânări.
Dovezile de plată vor avea ca rezultat doar activarea/reactivarea serviciilor comandate/deținute, factura fiscală fiind însă emisă doar în momentul în care suma achitată va fi vizibilă în unul din conturile bancare Hostico.
Hostico își rezervă dreptul de a redeschide/reactiva conturile doar după plata integrală a tututor sumelor datorate de către client.

Neplată

Hostico își rezervă dreptul de a scădea din perioada de valabilitate a serviciilor achitate în avans pentru a compensa sume datorate de către client pentru servicii prestate dar neachitate.
Compensarea prin această metodă se va face în baza facturilor proforme emise.
Hostico își rezervă dreptul de a suspenda contul clientului în cazul neplății facturii până la data scadentă indicată pe factura emisă.
În cazul în care se depășesc 30 de zile de neplată contul împreună cu toate datele existente pe acesta va fi șters în mod automat de pe server.
Orice solicitare ulterioară privind obținerea respectiv restaurarea datelor aflate pe cont în momentul ștergerii, în cazul în care pentru acestea mai există o copie de siguranță va fi supusă unei taxe de stocare respectiv restaurare în valoare de 25.00€.
În cazul pachetelor de găzduire de tip Reseller respectiv VPS, adițional taxei de restaurare va fi necesară și achiziționarea unor ore de asistență în privința repunerii în funcțiune a tuturor serviciilor aferente acestor conturi.
Cuantumul orelor de asistență necesare restaurării, va fi stabilit și comunicat clientului în urma unei analize realizate de către operatorii tehnici Hostico.

Upgrade / Downgrade

Clientul are posibilitatea de a face oricând upgrade sau downgrade la serviciile achiziționate. Pentru upgrade se va achita doar diferența dintre pachetul inițial și cel spre care se va face upgrade pe perioada de timp rămasă achitată în avans la pachetul inițial. Pentru downgrade creditul rămas poate fi folosit în vederea prelungirii serviciului aferent însă recomandăm ca înainte de aceste operațiuni să consultați echipa Hostico în legătură cu nevoile proprii.
Creditul pentru downgrade este calculat doar pentru lunile întregi achitate în avans, în relație cu data solicitării operațiunii respectiv următoarea dată scadentă.
Operațiunile de upgrade / downgrade sau trecerile spre o nouă ofertă sunt realizate gratuit doar o dată la un interval de 60 de zile. În cazul unei noi solicitări de acest tip în perioada respectivă, Hostico îşi rezervă dreptul de a taxa procedura în cadrul orelor de asistență.
Operațiunile de upgrade / downgrade care implică comasări de conturi indiferent de intervalul de timp în care sunt realizate vor fi taxate în cadrul orelor de asistență achiziționate.
Operațiunile de upgrade / downgrade care implică acțiunea de modificare a panoului de control, realizată la solicitarea înaintată de către client, vor fi taxate în cadrul orelor de asistență achiziționate.

Serviciile pentru a căror prezentare se folosesc valori cuprinse între un minim și maxim ('de la' - 'până la') au tariful afișat pentru valorile minime. Valorile disponibile până la maximul prezentat pot fi selectate contra cost atât în cadrul procesului de comandă cât și ulterior.

Returnarea banilor

Clientul are oricând dreptul să solicite restituirea banilor pentru serviciile achitate către Hostico, returnarea acestora însă se va face în următoarele condiții:

 • dacă solicitarea e făcută în termen de 30 de zile calendaristice de la activarea comenzii clientului i se va restitui întreaga sumă;
 • dacă solicitarea e făcută la mai mult de 30 de zile calendaristice de la activarea comenzii clientului i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate (în relație cu data solicitării operațiunii respectiv următoarea dată scadentă);
 • dacă solicitarea a mai fost făcută pentru domeniul în cauză clientului i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate (în relație cu data solicitării operațiunii respectiv următoarea dată scadentă);
 • dacă solicitarea a mai fost făcută de clientul în cauză acestuia i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate (în relație cu data solicitării operațiunii respectiv următoarea dată scadentă);
 • În cazul în care clientul beneficiază de o ofertă care include servicii gratuite (ex. domenii, licențe, certificate ssl) contravaloarea acestora va fi scăzută din totalul sumei de returnat.

Nu se vor returna sumele achitate pentru:

 • servicii a căror achiziție este intermediată de către Hostico în cazul furnizării sau rezervării acestor servicii de către Hostico. Serviciile care se încadrează în această categorie includ dar nu sunt limitate la: înregistrare respectiv reînnoire domenii, licențe software, certificate ssl, etc.;
 • recuperarea copiilor de siguranță aferente conturilor de găzduire, ulterior ștergerii celor din urmă, indiferent de motivul care a dus la ștergerea lor;
 • serviciile suspendate sau închise ca urmare a încălcării acestor termeni și condiții indiferent dacă acestea sunt depistate în mod direct de către membrii echipei Hostico sau notificate de către o terță parte;

Returnarea sumei solicitate va fi procesată din partea Hostico în cel mult 15 zile lucrătoare în contul din care aceasta a fost achitată sau într-un alt cont indicat de către client;
Returnarea va fi confirmată în momentul efectuării prin emiterea unei facturi fiscale de stornare reprezentând contravaloarea sumei de returnat;
Perioada dintre efectuarea stornării și intrarea propriu zisă a sumei respective în contul clientului nu este sub controlul Hostico, aceasta fiind determinată de procedurile și perioadele de transfer interbancare;

Din suma de returnat va fi reținută orice sumă datorată de către client în baza facturilor proforme emise pentru servicii prestate dar neachitate.

Modificări tarife

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment tarifele practicate pentru serviciile prezentate pe site.
În cazul în care noile tarife se aplică serviciilor curente ale cliențiilor, aceștia vor fi notificați cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de intrarea lor în vigoare.
În ceea ce privește modificarea tarifelor practicate pentru contractarea de noi servicii, perioada minimă de notificare este de cel puțin 7 zile calendaristice.
Serviciile achitate în avans nu vor fi afectate de modificările tarifare realizate decât în momentul reînnoirii acestora.
În cadrul modificărilor de tarife care implică și modificări de configurații pentru serviciile contractate, acestea vor fi transpuse pe noile configurații cu valori de preț respectiv configurații cât mai apropiate configurațiilor existente.

Procesare Plăți

În funcție de tipul de client, modalitatea de plată, data efectuării tranzacției și cea de încasare a plății poate implica un proces de aplicare automat sau manual. Prin procesare automată respectiv manuală facem referire la implicarea directă a unui operator comercial Hostico în procedura de procesare.
Facturile fiscale pentru plățile efectuate cu cardul vor fi emise doar până în penultima zi lucrătoare din lună. Plățile efectuate în zilele care succed acesteia din cadrul aceleiași luni vor fi echivalate cu facturi fiscale emise în următoarea lună calendaristică conform apariției acestora pe extrasul de cont.
Indiferent de modalitatea de procesare a plăților sau data emiterii facturii fiscale serviciile achitate vor fi activate în cel mai scurt timp posibil de către Hostico după confirmarea plății din partea procesatorului de plăți.

Hostico oferă posibilitatea de salvare a datelor cardurilor pe platformele procesatoarelor de plăți partenere.
Astfel, clientul poate adăuga oricând unul sau mai multe carduri în contul de client și să le folosească pentru plata facturilor nemaifiind nevoie de parcurgerea procesului întregului proces de plată prin introducerea datelor cardului și confirmarea ulterioară a plății.
De asemenea paralel cu folosirea manuală a cardului salvat pentru facturile serviciilor achiziționate acesta poate fi setat și pentru plata recurentă a unuia sau mai multor servicii astfel încât de îndată ce o factură este emisă pentru acel serviciu suma necesară prelungirii acestuia va fi retrasă automat de pe cardul aferent.
Prin activarea plății recurente clientul acordă Hostico dreptul de încasare sau retragere a sumei necesare respectiv echivalente cu contravaloarea prelungirii perioadei de valabilitatea a serviciului pentru care s-a activat plata recurentă.
Plățile recurente încasate și procesate se subordonează regulilor generale de Returnare a banilor.

Credit / Fonduri

Clientul are posibilitatea de a depune sume de bani în contul său sub formă de credit sau fonduri, urmând ca acestea să fie utilizate de către client pentru plata viitoarelor facturi.
Factura generată pentru adăugarea de credit se va supune legislației fiscale sub care se încadrează clientul, aceasta determinând aplicarea și nivelul cotei de TVA.
Creditul adăugat în contul de client nu va conține TVA-ul aferent achitat, însă la utilizarea sau aplicarea creditului pentru plata unei facturi, TVA-ul existent pe aceasta nu va trebui achitat.
Utilizarea și aplicarea sumelor va fi decisă de client și efectuată manual, acestea nefiind utilizate sau aplicate în mod automat.
Creditul poate fi aplicat pe facturi doar dacă valoarea acestuia este egală sau mai mare ca valoarea facturii înainte de aplicarea TVA. Plățile parțiale, mai exact utilizarea creditului pentru achitarea unei facturi cu o valoare mai mare ca a creditului nu sunt posibile.
În situația în care unul sau mai multe servicii ale clientului au fost reînnoite în avans ori acestea au consumat mai multe resurse decât cele alocate, Hostico își rezervă dreptul de a utiliza aceste sume pentru facturile aferente generate.
Situația financiară a creditului / fondului este permanent disponibilă în contul de client.
La utilizarea creditului pentru achitarea anumitor servicii, conform legislației în vigoare facturile proforme aferente vor deveni Devize de Prestări Servicii.
Singurul moment în care se emite o factură fiscală aferentă creditului, este în momentul generării unei facturi pentru adăugarea acestuia.
Suma minimă care poate fi depusă este de 10.00€, iar cea maximă de 1000.00€. De asemenea totalul fondurilor disponibile la un moment dat nu poate depăși suma de 1000.00€.

Promoții

În cazul ofertelor cu produse / servicii gratuite acestea vor putea fi utilizate doar pe echipamentele și rețeaua Hostico. În cazul transferului serviciilor spre alți furnizori/registrari clientului i se vor reține sumele echivalente activării acestor servicii. Hostico își rezervă dreptul de a încheia în orice moment valabilitatea unei oferte promoționale.

În ceea ce privește serviciile oferite gratuit, de regulă această gratuitate se aplică doar pentru primul an de utilizare urmând ca în al doilea an să se achite contravaloarea serviciului în cazul în care se dorește prelungirea acestuia. Hostico poate excepta de la această regulă orice servicii crede de cuviință pentru o perioadă nedefinită.

Emiterea facturilor fiscale, respectiv activarea sau reactivarea serviciilor aferente acestora, va fi efectuată pe durata programului de lucru al departamentului comercial, cu excepția sărbătorilor și a zilelor libere legale.

În cazul încălcării termeniilor și condițiilor prezentați, Hostico își rezervă dreptul de a bloca restituirea sumelor către client.

Cupoane Promoționale

Cupoanele promoționale sunt structurate în mai multe categorii în funcție de perioada de valabilitate, numărul posibil de utilizări și data lansării acestuia. Pe această pagină vor fi afișate la intervale regulate cupoanele promoționale disponibile împreună cu pachetele de găzduire/serviciile și perioadele cărora acestea se aplică.

 • Cupoane Săptămânale

În fiecare săptămâna de Luni până Duminică un pachet de găzduire va fi ales aleatoriu pentru a beneficia de un cupon promoțional. Cuantumul reducerii și perioada minimă de achiziție va varia săptămânal, astfel oferind direct posibilitatea de a alege pachetul potrivit la un tarif redus.

 • Cupoane Flash

Aceste cupoane vor fi valabile doar pentru 24 ore, însă perioada scurtă de valabilitate va fi compensată de procentul mai ridicat al reducerii în comparație cu restul cupoanelor.

 • Cupoane Lunare

Datorită faptului că nu toți dintre noi avem resursele necesare de timp pentru a identifica cupoanele cu perioadă de viață redusă, am decis ca în fiecare lună să punem la dispoziție clienților oferte la toate pachetele de găzduire. Factorul principal la această reducere va fi reprezentat de perioada de facturare și nu de pachetul ales.

 • Cupoane de Sărbători

Anumite sărbători merită cinstite! Cu această ocazie, Hostico va oferi cupoane de reducere la toată gama de găzduiri/servicii Web.

 • Cupoane Limitate

Spre deosebire de restul cupoanelor prezentate anterior, acestea nu sunt limitate din punct de vedere al unui interval de timp, ci de numărul de utilizări. Fiecare cupon din această categorie odată epuizat, nu va mai putea fi refolosit.

Condiții generale de utilizare a cupoanelor promoționale:
 • cupoanele promoționale sunt disponibile tuturor persoanelor fizice și juridice
 • reducerea va fi aplicată doar comenzilor noi de găzduire
 • activitatea site-ului trebuie să se încadreze în Termenii și Condițiile de utilizare Hostico
 • cupoanele nu pot fi aplicate retroactiv
 • cupoanele nu pot fi corelate cu alte cupoane sau alte reduceri oferite de Hostico sau terți
 • cupoanele se aplică doar la prima perioadă achiziționată
 • cupoanele se aplică doar pachetelor de găzduire și serverelor private Hostico
 • serviciile/produsele oferite gratuit în pachetul de găzduire achiziționat nu sunt afectate de reducere
 • cupoanele nu se aplică comenzilor de upgrade

V. Domenii

În ceea ce privește relația din punct de vedere al înregistrării/reînnoirii numelor de domenii, responsabilitatea noastră este limitată la furnizarea serviciului de achiziție/reînnoire a numelui de domeniu.
Hostico nu poate și nu va verifica aspectul legalității înregistrării numelui de domeniu, singura verificare efectuată de către Hostico fiind cea de disponibilitate a domeniului pentru înregistrare. Verificarea numelui de domeniu ales pentru înregistrare în ceea ce privește încălcarea anumitor legi precum și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unor terțe părți este responsabilitatea clientului.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel fie prin furnizarea unor date distincte prin formularul de comandă respectiv comunicarea în scris către Hostico, înregistrarea domeniilor va avea loc pe datele de identificare existente în contul de client. Clientul devine prin urmare atât proprietar de drept asupra domeniilor înregistrate cât și răspunzător în fața legii pentru acestea.

Alocarea actuală a domeniului nu se află sub influența sau controlul Hostico, iar clientul poate fi sigur că înregistrarea/reînnoirea a avut loc doar în momentul confirmării acestei operațiuni de către noi.
Hostico nu își asumă răspunderea și nu oferă nici o garanție în privința înregistrării/reinnoirii domeniilor.

Extensiile de domenii sunt administrate de o multitudine de oganizații diferite. Fiecare dintre aceste organizații are proprii termeni de înregistrare, administrare și dispută. Pentru ca o înregistrare/reînnoire să aibă loc cu succes clientul va trebui să furnizeze informațiile respectiv documentele solicitate de membrii echipei Hostico precum și să urmeze îndeaproape indicațiile acestora.
Odată ce domeniul este înregistrat pe o perioadă de timp predefinită, acesta aparține clientului sub forma șirului de caractere ales. Modificarea numelor de domenii ulterior confirmării de înregistrare sau transfer nu este posibilă.

Cerințele detaliate fiecărei extensii furnizate de Hostico pot fi văzute accesând termeni domenii

Recomandăm ca achitarea reînnoirii domeniilor să aibă loc înainte de data scadentă prezentată pe factură, respectiv termenul de expirare pentru a evita situații în care domeniul nu va mai putea fi reînnoit.
În cazul în care domeniul este achitat ulterior datei scadente/de expirare, Hostico nu își asumă răspunderea pentru taxele adiționale solicitate de registrar privind reactivarea/reînnoirea domeniului.

În cazul în care domeniul contractat, nu este reinnoit în mod corespunzător și, ca rezultat, devine disponibil pe piață și este înregistrat de alte persoane din cauza unei acțiuni sau inacțiuni realizate de către Hostico sau din orice defecțiune tehnică care poate apărea, Hostico nu va putea fi tras la răspundere pentru pierderile suferite de utilizator.

În cazul în care utilizatorul suferă pierderi ca rezultat al faptului că domeniul a fost innacesibil pentru o perioadă de timp sau a fost înregistrat de alte persoane, despăgubirea acordată de Hostico nu poate depăși suma plătită inițial pentru domeniu, conform valorii înregistrate pe factura fiscală. Constatarea trebuie să se aducă la cunoștința Hostico în scris în termen de 30 de zile de la data la care s-a sesizat situația.

Hostico nu își asumă răspunderea pentru disponibilitatea numelor de domenii între intervalul de timp scurs de la efectuarea comenzii și efectuării plății propriu zise pentru înregistrarea domeniului. Serviciul de înregistrare domenii funcționează la nivel global pe baza "primul venit - primul servit".

Înregistrarea unui nume de domeniu nu conferă imunitate în cazul obiecțiilor privind înregistrarea, rezervarea, sau utilizarea acelui nume de domeniu. În cazul unei dispute asupra unui nume de domeniu, Hostico va pune părțile în legătură directă pentru rezolvarea situației pe cale amiabilă.
Dacă cele două părți nu ajung la un consens disputa poate fi rezolvată prin apelarea la o instanță judecătorească.
Pe întregul parcurs al disputei amiabile respectiv judecătorești clientul va susține nevinovăția Hostico și va accepta ca Hostico să ia orice măsură considerată necesară pentru a-și proteja interesele, această măsură incluzând dar nefiind limitată la blocarea, ștergerea sau transferul domeniului.

Datorită modului de funcționare a serviciului DNS Hostico pentru pachetele partajate prin cluster DNS, pe serverele Hostico nu pot exista 2 domenii cu aceeași denumire.Această situație poate reprezenta o problemă în cazul în care care pe serverele DNS Hostico există o înregistrare a unui domeniu expirat și o terță parte plasează o comandă pentru găzduirea numelui de domeniu respectiv.În situația dată, pentru a putea onora comanda plasată, Hostico va contacta deținătorul găzduirii domeniului expirat în vederea ștergerii înregistrării DNS a acestuia .În cazul în care clientul nu răspunde acestei solicitări Hostico își rezervă dreptul de a șterge înregistrarea DNS a domeniului de pe serverele sale.Această acțiune nu afectează în nici un mod informațiile stocate referitoare la domeniu (website, mail, baze de date).

VI. Răspunderea

Hostico nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a echipamentelor sau a rețelei, oricare ar fi motivul care cauzează această întrerupere.
Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor.
Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați în legatură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru.

Hostico își asumă răspunderea în cazul în care întreruperea furnizării serviciilor a fost cauzată intenționat sau este rezultat al unei neglijențe din partea echipei Hostico. Clientul declară că înțelege și acceptă că suma totală a daunelor solicitate de acesta pentru orice motiv de la Hostico și care ar putea fi achitat de Hostico, nu va putea depăși în niciun mod și în niciun caz, suma totală a tarifelor achitate de către client furnizorului pe ultima factură privind furnizarea serviciilor pentru care sunt solicitate daune.

Clientul își asumă răspunderea pentru orice daune cauzate Hostico în mod direct sau indirect, prin utilizarea incorectă a serviciilor furnizate respectiv, încălcarea prezentelor termeni și condiții. Asta include dar nu se limitează la taxe legale, taxe avocat, taxe notariale și orice alte cheltuieli.

Hostico oferă prin intermediul website-ului tutoriale, exemple de configurare și răspunsuri privind diverse aspecte ale funcționării unor servicii, aplicații, sisteme de operare, panouri de control ș.a.m.d. Toate informațiile din aceste articole au fost testate și au fost determinate ca fiind valide în momentul publicării lor, pe modurile de funcționare de la momentul respectiv, versiunile aplicațiilor disponibile în acel moment și pe baza documentației existente.Hostico nu garantează obținerea funcționalității prezentate respectiv dorite ca urmare a pașilor prezentați în articole la o dată ulterioară, pe alte configurații și pe alte versiuni ale aplicațiilor și prin urmare nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune care pot surveni din aplicarea informațiilor prezentate în articole indiferent de tipul acestora.

Aplicația de administrare a contului de client respectiv a serviciilor oferă funcționalitatea respectiv posibilitatea mutării serviciilor deținute în contul altui client Hostico. Realizarea acestei mutări necesită acces la contul de client deținător, deoarece doar de aici poate fi inițiat acest transfer cât și la căsuța poștală aferentă contului de client pentru confirmarea transferului. Ca urmare a măsurilor de securitate impuse, Hostico nu își asumă răspunderea pentru transferurile efectuate. Proprietarul serviciului este clientul care deține serviciul în cont la momentul solicitării oricăror informații sau acțiuni asupra serviciului respectiv.

Hostico nu este și nu poate fi ținut răspunzător pentru rezolvarea de bug-uri sau incidente în cadrul intervențiilor asupra aplicațiilor utilizate în situația în care producătorii aplicațiilor respective nu au disponibilă o soluție de remediere a acestor bug-uri sau aceștia încetează să mai ofere suport tehnic.

VII. Integritatea datelor

În cazul conturilor de găzduire Shared și a Serverelor administrate de noi, suntem responsabili de securitatea serverului dar nu și a aplicațiilor instalate de către client.
Hostico nu își asumă răspunderea pentru breșele de securitate existente în aplicațiile clientului și pentru eventualele prejudicii cauzate de exploatarea acestora.
Răspunderea în această privință revine administratorului, respectiv dezvoltatorului aplicației.
Hostico nu își asumă răspunderea pentru protecția dispozitivelor electronice personale folosite pentru accesul conturilor/serviciilor contractate. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că atât aplicațiile instalate/utilizate pe conturile de găzduire cât și propriile dispozitive sunt actualizate și securizate.

Clientul va avea acces la conturi prin intermediul unei combinații de utilizator și parolă. Acesta este responsabil pentru menținerea în condiții de securitate a acestor date precum și a altor informații sensibile.
Clientul va fi răspunzător pentru orice abuz realizat prin folosirea autorizată sau neautorizată a acestor date. Dacă acesta află că o terță parte neautorizată cunoaște aceste date, trebuie să le reseteze de îndată.

Descrierea condițiilor în care se efectuează și păstrează backup-ul este disponibilă la adresa backup Hostico .
Însă,trebuie reținut faptul că nu oferim nici o garanție pentru integritatea copiilor de siguranță și singurul responsabil de existența unei copii de siguranță a datelor este deținatorul datelor respective.

VIII. Suport / Asistență

Identificare

Asistența pentru serviciile oferite este disponibilă prin metodele și în intervalul orar prezentat pe pagina de contact indiferent de tipul serviciului contractat.

În funcție de informațiile și / sau operațiunile solicitate operatorii Hostico pot recurge la identificarea clientului ca deținător al serviciilor care fac obiectul cerințelor acestuia.
Metodele de identificare variază în funcție de modalitatea de contact folosită de client astfel :

 • telefonic - solicitare de informații aflate în contul de client precum și PIN-ul de asistență
 • chat - autentificarea în contul de client
 • mail respectiv tichet - folosirea căsuței poștale aferente contului de client pentru transmiterea solicitărilor

Refuzul de conformare cu solicitările Hostico îngreunează identificarea dreptului de proprietate și va avea ca rezultat imposibilitatea de a răspunde solicitărilor înaintate.

Timp de răspuns

Hostico încearcă să ofere un timp de răspuns sub 60 minute pentru solicitările transmise prin mail respectiv tichet. Acest timp poate fi însă influențat de complexitatea sesizării propriu zise precum și de numărul solicitărilor existente la acel moment.
Schimbul de informații telefonic, respectiv prin aplicația de asistență, deși are loc în timp real, nu garantează o rezolvare imediată a situației prezentate.

Asistența telefonică

Asistența telefonică nu poate fi utilizată ca metodă de investigare respectiv depanare a unor situații în timp real.
Orice solicitare care necesită un timp de investigare mai mare de 5 minute va fi direcționată spre canale alternative de asistență.

Hostico își rezervă dreptul de a întrerupe asistența oferită în relația cu un client în cazuri excepționale, cum ar fi :

 • abuz de solicitări de asistență
 • limbaj și comportament indecent de orice natură la adresa membrilor echipei Hostico

Încadrarea solicitărilor ca abuzive sau a limbajului , comportamentului ca indecent, jignitor este în apanajul Hostico.
Orice solicitare care este în afara sferei asistenței oferite de Hostico în cadrul VPS Managed și a Găzduirii Partajate va fi tratată prin intermediul orelor de asistență respectiv serviciului Managed Hosting.

Aceste solicitări includ dar nu sunt limitate la:

 • configurări de dispozitive și clienți de mail
 • asistență privind aplicațiile instalate
 • orice altă solicitare în afara sferei de asistență standard Hostico

Clienții care furnizează servicii Hostico unor terțe părți au responsabilitatea de a administra serviciile oferite acelei terțe părți și de a-i asigura asistența tehnică necesară.
Hostico nu va oferi în aceste situații asistență tehnică respectivelor terțe părți în lipsa posibilității identificării și determinării naturii relației dintre clientul Hostico și terța parte.

Găzduire VPS / VPS Hosting

Responsabilitatea Hostico în cadrul serviciilor de tip VPS este limitată la funcționarea și asigurarea conectivității la internet a acestora. Serviciile instalate pe VPS nu intră sub incidența Hostico decât în cazul achiziționării serviciului Managed VPS.
Cu excepția ofertelor sau promoțiilor unde asistența este specificată ca fiind gratuită în cadrul serviciilor de tip VPS asistența nu este inclusă în mod gratuit.
Clienții care doresc efectuarea de operațiuni în afara serviciilor standard de asistență pot achiziționa ore de asistență.
Hostico își rezervă dreptul de a refuza instalarea de noi aplicații, servicii, librării chiar și în cadrul orelor de asistență / administrare achiziționate.

Managed VPS / VPS Administrat

Serviciul de administrare VPS este disponibil doar pentru VPS-urile achiziționate împreună cu un panou de control disponibil în oferta Hostico.
În cadrul serviciului administrat clientul nu va avea acces la credențiale de autentificare cu drepturi de super utilizator la nivel de server.

Administrarea se referă și se rezumă la serviciile și aplicațiile necesare funcționării unui server de găzduire / hosting standard furnizate de panoul de control instalat.
Dintre acestea enumerăm : server web, server mail, server bază de date, panou de control, server ftp, limbaje de programare necesare rulării aplicațiilor clienților.
Orice solicitare privind instalarea respectiv configurarea unor servicii respectiv aplicații externe acestora și a panoului de control va fi supusă și tratată în cadrul orelor de asistență achiziționate.

Administrarea serverului de către Hostico include următoarele operațiuni:

 • instalare și configurare panou de control cu serviciile aferente acestuia
 • instalare și configurare firewall
 • actualizare periodică a serviciilor instalate
 • monitorizare și intervenție 24/7
 • optimizări la nivel de servicii
 • automatizări la nivel de server
Unmanaged / IaaS

Deținătorii serviciilor de tip IaaS vor primi asistență gratuită doar în ceea ce privește funcționarea serviciilor achiziționate și interconectarea lor la nivel de infrastructură.
Configurările VPS-urilor, rețelelor, stocării externe ș.a.m.d. nu se încadrează în acestea.

Trecerea la Managed VPS este posibilă doar cu achiziționarea unui VPS nou cu opțiunea respectivă.
Deținătorii acestor servicii pot beneficia de asistență tehnică suplimentară doar prin achiziționarea de ore de asistență.
Clienții cu VPS-uri aflate în propria administrare vor fi notificați în cazul în care VPS-ul este identificat ca fiind infectat respectiv compromis datorită activității desfășurate pe rețea sau ca urmare a declanșării altor indicatori ținuți sub observație de Hostico.
În funcție de gravitatea situației și a activității VPS-ului, se vor lua diverse măsuri ulterior contactării clientului cum ar fi: întreruperea conectivității la rețeaua publică, oprirea VPS-ului, etc.
Clienții au responsabilitatea de a identifica și îndepărta sursa compromiterii precum și utilitarele folosite de către atacatori de pe VPS pentru repunerea acestuia în funcțiune, și/sau pot opta pentru contractarea unui nou VPS pentru repunerea datelor valide deținute de aceștia.
În cazul în care clientul nu intervine, nu își asumă răspunderea iar activitatea problematică a VPS-ului nu încetează, Hostico își rezervă dreptul de a suspenda funcționarea acestuia pe perioadă nedeterminată.

Găzduire partajată / Shared Hosting

Clienții pachetelor de tip partajat / shared beneficiază de asistență 24/7 privind funcționarea și funcționalitatea serviciilor instalate pe server. Solicitările realizate în afara acestei sfere pot fi încadrate și oferite fie în cadrul altor servicii Hostico fie în cadrul orelor de asistență achiziționate.
La nivel de server partajat nu vor fi implementate modificări care ar afecta funcționarea serviciilor respectiv a serverului pentru ceilalți clienți de pe acel server.
Deținătorii serviciilor de găzduire partajată / shared hosting pot opta pentru achiziționarea de ore de asistență pentru efectuarea de operațiuni neincluse în asistența standard.

Managed Hosting / xCMS

Clienții care doresc asistență privind efectuarea a diverse operațiuni în cadrul aplicațiilor instalate de către aceștia pot contracta serviciul xCMS.
Se aplică termenii definiți pentru serviciul Managed Hosting / xCMS.

Găzduire Reseller / Reseller Hosting

La fel ca deținătorii serviciilor de tip Shared Hosting clienții cu pachete Reseller beneficiază de asistență 24/7 privind funcționarea serviciilor oferite.

Migrarea datelor

Transferul datelor clienților este o operațiune realizată de echipa Hostico atât timp cât serverul destinație face parte din rețeaua Hostico și operațiunea nu intră sub incidența altor clauze din acești termeni și condiții.
Această operațiune este gratuită în cadrul serviciilor Găzduire Partajată / Shared Hosting , Reseller și VPS Administrat / Managed în cadrul comenzii inițiale a serviciului.

Această operațiune nu implică nici un cost în următoarele cazuri:

 • în baza comenzii inițiale a unui serviciu respectiv pachet de găzduire în cadrul serviciilor de Găzduire Partajată, Reseller și VPS Administrat
 • între serverele din rețeaua Hostico ca urmare a unei operațiuni de Upgrade / Downgrade cu excepția specificată în cadrul descrierii acestor operațiuni

Operațiunea va fi taxată în cadrul orelor de asistență în următoarele cazuri:

 • transfer spre VPS-uri aflate în administrarea clientului
 • transferuri de date solicitate la 30 de zile de la activarea serviciului Hostico pentru conturi / site-uri / aplicații diferite față de cel principal al serviciului spre care se face transferul
 • în cazul în care datorită unei acțiuni / inacțiuni a clientului contrar indicațiilor Hostico transferul datelor trebuie reluat
 • Orice operațiune care nu poate fi realizată prin mijloace automate și necesită intervenția manuală sau personalizată.

Datorită multiplelor combinații de setări posibile, atât pentru aplicație, cât și pentru limbajul de programare, nu putem oferi o garanție absolută respectiv nu ne asumăm responsabilitatea funcționării optime a site-ului/aplicației în urma unei modificări de pachet, migrări sau clonări de aplicații. Fiecare utilizator poate avea propriile configurații, care pot influența performanța și compatibilitatea cu dispozitivele și mediile specifice. Clientul trebuie să se asigure că datele au fost migrare conform solicitării și, în cazul casuțelor de email, utilizatorul are responsabilitatea de a configura/reconfigura clienții de email pe care îi utilizează.
Hostico nu poate fi făcut responsabil pentru eventuale erori de funcționare sau dificultăți în accesarea anumitor funcționalități, ce pot apărea în urma unei migrări între servere diferite, atât la nivel de website/aplicație cât și la căsuțele de email.

Ore de asistență

Orele de asistență reprezintă timpul alocat solicitărilor clientului pe parcursul unei luni. Acestea se împart în 2 categorii și anume:

 • ore de asistență oferite implicit în cadrul serviciilor achiziționate
 • ore de asistență suplimentare, achiziționate pentru realizarea de sarcini în afara asistenței standard

Diferența majoră din acestea este dată de perioada de valabilitate și posibilitatea de cumulare.
Orele de asistență oferite implicit sunt valabile doar pe perioade lunare, ele expirând la sfârșitul fiecărei luni de găzduire achitate neputând fi cumulate cu cele din următoarea lună.
Orele de asistență achiziționate în mod direct pot fi cumulate cu alte ore de asistență iar acestea nu expiră.
Achiziția unor ore de asistență nu garantează preluarea respectiv rezolvarea solicitărilor transmise spre echipa Hostico.
Contorizarea orelor de asistență la nivelul solicitărilor înaintate echipei tehnice, va fi realizată în baza timpului alocat soluționării problemei de către operatorul tehnic Hostico.
Orele de asistență vor fi contorizate pentru toate solicitările tehnice realizate în cadrul serviciilor VPS Managed, indiferent de modalitatea de contactare, contorizarea având loc atât pentru solicitările directe realizate de către titular, cât și de către eventualele părți terțe la care le-a fost acordat dreptul la solicitarea tehnică.

Prin operațiuni neincluse în asistența standard întelegem orice acțiune care poate fi realizată direct de către client (cu sau fără indrumarea echipei de suport Hostico), însă din varii motive se solicită efectuarea de către operatorii tehnici.

IX. Reguli plan RESELLER / plan VPS

Clientul are dreptul la propriile relații contractuale bazate pe prezența online furnizată de Hostico. În acest caz clientul rămâne din punctul nostru de vedere principalul partener contractual. Clientul este obligat să transmită mai departe termenii și condițiile prevăzute în acest document, tututor terțelor părți cu care are de-a face și să se asigure că aceștia înțeleg, acceptă și se conformează cu acestea.

În cazul schimbărilor care trebuie făcute clienților reseller-ului / deținătorului de VPS, acesta este obligat să coopereze. La cerere, acesta trebuie să ne furnizeze datele de contact ale clienților săi. Hostico își rezervă dreptul să solicite în mod direct confirmarea scrisă pentru orice modificări care trebuie efectuate asupra clienților reseller-ului / deținătorului de VPS.

Reseller-ul / deținătorul de VPS este responsabil pentru orice încălcare a termenilor și condițiilor efectuate de proprii clienți. Aceasta include și răspunderea financiară pentru orice daune cauzate ca rezultat al acestor încălcări.
Reseller-ul / deținătorul de VPS acceptă să absolve Hostico de toate revendicările care pot surveni de la terțe părți și alți parteneri contractuali ai acestuia.

X. Politica de conținut

Serviciile oferite de Hostico vă dau libertatea de a încărca, desfășura și exploata aplicații atât pentru uz privat cât și pentru uz comercial.
Folosirea diverselor aplicații prin intermediul serviciilor Hostico se supune Termenelor și Condițiilor acelor aplicații.

Este responsabilitatea clientului identificarea informațiilor proprii și a celor aparținând altor persoane fizice, juridice și a oricăror alte entități.
Respectarea și conformarea cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte tipuri de proprietate intelectuală revin în sarcina clientului și prin urmare, clientul se angajează să nu publice conținut care s-ar putea să încalce drepturile unor terțe părți sau legile în vigoare.

Echipamentele și rețeaua Hostico pot fi folosite doar în scopuri legale.
Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informații, date sau materiale care încalcă dispozițiile legale în vigoare sau care, în mod direct ori indirect pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă.

Sub nici o formă și în nici o circumstanță serviciile oferite de Hostico nu vor fi utilizate pentru comunicarea de, referirea la sau direcționarea către nici unul (una) din următoarele.

 • materiale sau conținut informațional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum și orice alt drept de proprietate intelectuală aparținând unei terțe persoane
 • nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conținut sexual sau obscen, fără respectarea condițiilor legale în vigoare
 • pornografie infantilă
 • amenințări, abuz, hărțuire, declarații calomnioase
 • orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia;
 • text sau materiale de natură violentă
 • conținut defăimător,insultător,denigrator sau calomnios
 • conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu
 • conținut cu caracter înșelător, fals, derutant sau fraudulos
 • conținut care invadează intimitatea unei terțe părți sau încalcă drepturile legale ale acestuia
 • conținut vulgar, obscen, indecent sau ilegal
 • viruși, cai troieni sau altele similare
 • software piratat sau care se adresează celor care piratează software ori practică orice activități similare

Clientul se obligă să răspundă solicitărilor Hostico cu privire la reclamațiile efectuate de terți în privința conținutul site-ului în termen de 5 zile de la primirea pe e-mail a notificării. Hostico nu este obligat să verifice sau să revizuiască conținutul publicat de clienți.
Hostico își rezervă dreptul de a înlătura sau modifica la discreție orice conținut al clientului care este determinat că încalcă acești termeni și condiții cu o notificare în prealabil.
Hostico își rezervă dreptul de a suspenda contul oricărui client care încalcă aceste dispoziții fără vreo notificare în prealabil.

În cazul în care clientul colectează/procesează date personale este responsabilitatea acestuia să se asigure că această colectare/procesare este conformă cu legislația în vigoare.

XI. Politica de utilizare

Această politică este necesară pentru a proteja calitatea serviciului de hosting.
Dorim să venim în întâmpinarea cerințelor tuturor clienților noștri prin oferirea unor servicii de calitate, obiectiv care poate fi atins inclusiv cu sprijinul clientului.
Modalitatea în care clientul utilizează serviciile puse la dispoziție de către Hostico este strâns legată de buna funcționare a echipamentelor și a rețelei, fiind necesară asigurării unui mediu adecvat furnizării facilităților de hosting.

Nu permitem utilizarea programelor care rulează încontinuu în background.
Nu permitem rularea de scripturi prin cronuri setate la intervale mai mici de 5 minute.
Nu permitem utilizarea scripturilor CGI.

Următoarele activități sunt interzise:
 • folosirea serviciilor Hostico în vederea creării sau transmiterii de viruși informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service
 • utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conțin găuri de securitate cunoscute, Chat room, chat-uri wap; boți IRC Egg Drops, trackere torrent, ș.a, top site-uri, jocuri online (excepție cele flash)
 • colectarea de informații personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale
 • accesul neautorizat la date, sisteme sau rețele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a rețelei sau de a creea breșe de securitate fără autorizarea proprietarului rețelei sau sistemului
 • orice intervenție asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori rețele precum: mail bombing, flooding, acțiuni deliberate de supraaglomerare a sistemului
 • falsificarea pachetelor TCP-IP
 • pentru a încărca fișiere virusate, corupte sau orice alt software sau aplicație similară care ar putea dăuna unei terțe părți
 • pentru a restricționa sau împiedica orice alt utilizator de a folosi serviciile Hostico
 • pentru a recolta sau colecta informații sau adrese de mail ale terțelor părți fără consimțământul acestora

Orice încercare de a aduce prejudicii serverelor sau clienților este strict interzisă. Orice activitate care afectează buna funcționare a serverului va fi considerată abuz și va fi apreciată ca o încercare de prejudiciere a celorlalți clienți colocați.
Orice script care presupune un potențial risc de securitate sau poate afecta performanța serverelor ori securitatea rețelei va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă.

Hostico își rezervă dreptul de a acționa rapid în vederea eliminării, blocării sau resetării accesului la orice cont, aplicație, activitate sau informație care prin natura sa poate afecta funcționarea echipamentului respectiv a rețelei Hostico sau poate vătăma drepturile unui terț.

Mail

În vederea bunei funcționări a schimbului de mesaje electronice următoarele dispoziții trebuie luate în vedere de către client.
Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin poștă electronică, cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Liste de mail / Newsletter

Pot fi operate liste email în condițiile în care persoanele își acordă consimțământul expres în această privință, consimțământ care trebuie înregistrat de operatorul listei și păstrat pe toată durata de viață a listei de mail.
Hostico solicită ca orice mail cu caracter comercial sau ca parte a unei liste de mailing să conțină opțiuni simple și vizibile de "double opt in/double opt out".
Trimiterea masivă de email-uri determină consumarea resurselor unui server, această acțiune având un impact negativ asupra calității serviciilor recepționate de client și prin urmare avem câteva recomandări în această privință:

 • trimiterea să se facă dimineața devreme (până în ora 09:00) sau seara după ora 22:00
 • trimiterea să fie limitată la câteva zeci de mail-uri / minut

Nerespectarea acestor recomandări poate duce la :

 • aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri, ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului de mail
 • blacklistarea IP-ului de pe care este efectuată trimiterea în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor clienților care găzduiesc aplicații pe serverul în cauză
 • ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc
 • delay mare în transmiterea de email-uri
 • livrarea către alte servere de email poate deveni imposibilă
 • afectarea tuturor clienților conectați la rețea datorită funcționării necorespunzătoare a serverelor.

Hostico nu limitează numărul de mail-uri care pot fi trimise pe oră dar monitorizează traficul SMTP și își rezervă dreptul de a interveni inclusiv prin ștergerea mesajelor trimise și contactarea clientului în cazul în care considerăm că o anumită trimitere nu se încadrează ca volum în pachetul de servicii achiziționat respectiv dăunează funcționării serverului.
În cazul în care clientul deține o listă de mail este recomandat să contacteze Hostico în vederea stabilirii unei bune practici de trimitere respectiv încadrarea într-un pachet de servicii optim acestuia.

Limita unui atașament este de 25MB. Numărul maxim de recipienți al unui mesaj este de 25.

Nu recomandăm / permitem trimiteri cu un număr mai mare de abonați CC/BCC deoarece în cazul în care o singură adresă din cele destinatare este greșită/nefuncțională întreg mesajul va rămâne blocat pe server.
În vederea preîntâmpinării oricăror efecte negative în privința funcționării serviciilor, Hostico își rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiți parametrii ai serviciului de email oferit către clienți.

Politica Anti Spam

Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin servere ale unor terți pentru promovarea oricărui site sau oricărei aplicații găzduite pe rețeaua Hostico va avea ca și consecință suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără vreo notificare în prealabil.

Hostico nu permite utilizarea serviciilor sale în mod direct sau indirect pentru trimiterea, transmiterea, manipularea sau livrarea mesajelor email:

 • nesolicitate (spam) cu încălcarea oricărei legi existente în această privință
 • către adrese de mail obținute prin metode de recoltare
 • către adrese care sunt incomplete sau inexacte
 • care nu se supun celor mai bune practici din industrie
 • către liste cumpărate, închiriate sau împrumutate
 • către liste care vor genera un număr ridicat de plângeri SPAM
 • către adrese care vor duce la listarea IP-ului în blacklist-uri
 • care folosesc sau conțin header-e falsificate
 • care folosesc sau conțin nume de domenii inexistente
 • care ascund sau încearcă să complice aflarea punctului de origine al transmisiei
 • care folosesc alte metode de adresare înșelătoare
 • care folosesc numele de domeniu al unui terțe părți fără consimțământul lor
 • trimise prin serverul unui terțe părți fără consimțământul lor
 • care conțin informații false sau derutante

Clientul se obligă să raspundă solicitărilor Hostico cu privire la reclamațiile efectuate de terți în privința activității acestuia în termen de 5 zile de la trimiterea notificării.
Hostico își rezervă dreptul de a solicita oricând dovezi privind consimțământul dat de către abonat operatorului listei privind trimiterea de mesaje.
Hostico își rezervă dreptul de a solicita operatorului listei metodele de abonare/dezabonare prezentate abonaților.
Hostico își rezervă dreptul de a suspenda activitatea contului în cazul în care aceste prevederi nu sunt respectate.

Expediere / recepționare mail

Hostico nu poate garanta livrarea mesajelor email trimise de pe echipamentele respectiv rețeaua Hostico în Inbox-ul destinatarilor.
Hostico de asemenea nu poate garanta livrarea mail-urilor indiferent de locația expeditorului/destinatarului (intern/extern rețelei Hostico).

Expedierea respectiv recepționarea unui email poate fi afectată de mai mulți factori interni sau externi dintre care enumerăm:

 • căsuțe de mail fără spațiu disponibil care nu mai pot recepționa mesaje
 • IP-uri expeditoare incluse în diverse blacklist-uri a căror conectare către serverul de mail destinație este blocată
 • disfuncționalități în privința serverelor de mail expeditoare/destinatare
 • disfuncționalități la nivel de rețea internă/externă
 • servere de mail cu filtre spam agresive
 • conținut de mail considerat spam de serverul destinatar/expeditor
 • atașamente care depășesc dimensiunile acceptate de serverul de mail expeditor/destinatar
 • respingeri temporare ale mesajelor de email ca urmare a unor politici de greylisting
 • ș.a.m.d.
IP Dedicat

Starea IP-urilor dedicate alocate clienților este verificată în prealabil înainte de alocarea propriu zisă.
Verificarea include dar nu este limitată la : starea IP-ului în diverse blacklist-uri, reputația acestuia ș.a.m.d.
Prin urmare schimbarea ulterioară a IP-ului va fi realizată doar pe motive bine întemeiate. Solicitarea de schimbare a unui IP poate fi refuzată sau taxată în cazul în care ca urmare a acțiunilor înreprinse de către client starea respectiv reputația IP-ului a fost afectată.
Schimbarea IP-ului dedicat va implica o taxă unică de 10EURO

Serviciile cu IP Dedicat inclus beneficiază de un singur IP Dedicat care va fi alocat tuturor domeniilor, subdomeniilor respectiv conturilor care vor rula sub acel serviciu. În cazul în care se dorește separarea unor domenii, subdomenii respectiv conturi pe alte IP-uri dedicate, este necesară achiziția separată a acestora.
Alocarea de IPv6 (unde este posibilă) se face în paralel cu alocarea de IPv4 din motiv ca acestea nu se exclud reciproc. Serviciul furnizat va funcționa concomitent pe IPv4 respectiv IPv6. La solicitarea clientului adresa IPv6 poate fi înlăturată.

XII. Resurse

Fiecare cont de găzduire partajat are propriile resurse în funcție de tipul pachetului achiziționat. Lista detaliată a acestor resurse poate fi observată accesând pagina utilizare resurse
Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse al acestora.
Hostico își rezervă dreptul de a contacta clientul în vederea unui upgrade al pachetului deținut sau cu sugestii de îmbunătațire a performanței dacă unul dintre sau toate resursele contului de găzduire deținut sunt deseori utilizate la capacitatea lor maximă.

Pe conturile de găzduire partajată nu pot fi stocate fișiere cu o mărime mai mare de 500 MB, excepție făcând copia de siguranță a contului.
Serviciile Hostico nu pot fi folosite pentru streaming audio, video, file sharing, image sharing.
Este, de asemenea, interzisă utilizarea serverelor noastre ca suport de stocare (ex: filme, mp3, poze, arhive, kit-uri software, etc.)

Hostico își rezervă dreptul de a suspenda fără o notificare în prealabil aplicațiile sau conturile a căror activitate îngreunează sau afectează în orice privință buna funcționare a serverului.

Planul Reseller permite crearea/adăugarea în mod gratuit a unui număr de 10 conturi de găzduire, incluzând contul propriu zis al reseller-ului. Clienții care doresc crearea/adăugarea unui număr mai mare de conturi au posibilitatea achiziționării unor limite superioare celor implicite.
În cazul VPS-urilor administrate de Hostico, este posibil ca licența panoului de control instală pe VPS să impună o limitare asupra numărului de conturi și/sau domenii care pot fi create în cadrul licenței respective. Această limitare poate fi oricând modificată și/sau elimininată prin efectuarea unui downgrade/upgrade asupra licenței aferente panoului de control.

Spațiul oferit pachetelor VPS reprezintă valoarea totală alocată serverului însă nu și valoarea de care clientul va beneficia în mod direct pentru datele sale (fișiere site, baze de date, mail-uri).
Din spațiul total alocat o parte va fi ocupată / utilizată de către sistemul de operare instalat pe VPS precum și de un eventual panou de control. Spațiul disponibil în mod direct pentru datele clientului fiind mai redus.
O parte din acest spațiu trebuie de asemenea să fie mereu disponibilă pentru posibilitatea actualizării sistemului de operare și a celorlalte aplicații instalate pe acesta.
Deținătorii de VPS-uri administrate de Hostico vor fi anunțați automat când resursele disponibile pe VPS încep să se apropie de un nivel critic pentru a putea lua măsurile care se impun.
În cazul în care clientul nu ia nici o măsură pentru creșterea spațiului de stocare disponibil iar acesta scade sub valoarea de 1% respectiv 1GB, Hostico își rezervă dreptul de a suspenda funcționarea VPS-ului pentru a proteja împotriva coruperii informațiilor aflate pe acesta.

Pentru prezentarea capacității extinse a caracteristicilor serviciilor oferite, în unele situații pot fi folosite cuvinte precum "Nelimitat" și/sau "Necontorizat" în vederea descrierii acestora.
Aceste cuvinte se referă la capacitatea de utilizare a unei cantități ridicate a resurselor și nu posibilitatea unei utilizări nerestricționate a acelor resurse, mai exact fără existența unui prag superior aferent.
Aceste praguri în cadrul resurselor care pot fi create respectiv adăugate (căsuțe poștale, subdomenii, domenii parcate, domenii de completare, etc) sunt stabilite la numărul (cantitatea) 999.
În ceea ce privește pragul pentru traficul lunar, acesta este dat de lățimea de bandă alocată serviciului contractat, la o viteză constantă de XMb/s (lățime bandă/secundă) nefiind posibilă depășirea unui trafic de X*S/Lunar (lățime bandă/secundă * număr secunde aferent lunii).

Utilizare resurse
VPS Partajat

În cadrul VPS-urilor cu resurse partajate utilizarea acestora la nivel maxim în mod constant este interzisă.
Hostico va monitoriza consumul de resurse și va notifica clientul în cazurile în care consumul depășește următoarele praguri:

 • CPU 100% pentru perioade de timp mai mari de 30 minute

Clientul va avea opțiunea fie de a identifica și rezolva situația apărută fie de a migra spre un VPS Dedicat. Hostico își rezervă dreptul de a suspenda funcționarea VPS-ului în cazul în care procesele acestuia afectează buna funcționare a celorlalte VPS-uri de pe nodul VPS sau în cazul ignorării mai multor notificări transmise în această privință.

VPS Dedicat

Resursele alocate pentru aceste tipuri de VPS-uri sunt dedicate 100% .
Utilizarea lor poate prin urmare fi efectuată la nivel maxim pentru perioade mai îndelungate.

XIII. Valabilitate

Prezentul document este valabil pentru o perioadă nedeterminată.
Hostico își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului document, motiv pentru care clienții sunt rugați să îl consulte periodic.
Modificările efectuate asupra acestui document sunt disponibile la adresa: /actualizare-termeni/?hid=prv
În cazul unor modificări majore clienții vor fi înștiințați prin intermediul poștei electronice.
Dacă aveți întrebări adiționale vă rugăm să ne contactați.

Ultima actualizare 22.04.2024