Politica Confidenţialitate

Citeşte politica de confidenţialitate Hostico, motivele pentru care colectăm şi stocăm anumite informaţii de la dumneavoastră şi modul în care le utilizăm.

Politica Confidenţialitate

Politica Confidenţialitate Hostico

SC AWESOME PROJECTS S.R.L. denumită mai departe Hostico, în calitate de autor, proprietar, administrator al www.hostico.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site.
Awesome Projects S.R.L. este operator de date cu caracter personal, fiind înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 30701.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, Hostico are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12).
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13).
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14).
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Dacă aveţi întrebări legate de Politica de Confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Hostico şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi.

1. Date solicitate

Hostico solicită clienţilor următoarele date de identificare:
INFORMAŢII CLIENT

 • Nume
 • Prenume
 • Contact secundar
 • Email
 • Email secundar
 • Nume Firmă
 • Adresa Poştală
 • Telefon

ALTE INFORMAŢII

 • Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
 • Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare/CNP(persoane fizice)

Hostico colectează următoarele tipuri de date de la vizitatorii www.hostico.ro :

 • adresa IP (Protocol Internet).
 • programul de navigare (browser) folosit.
 • sistemul de operare folosit.
 • numele domeniului referent (prin intermediul căruia vizitatorul a ajuns la www.hostico.ro).
 • orele de acces, durata vizitei şi paginile vizitate.
 • hostname-ul ISP-ului.

Hostico poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de rapoarte/analize.
 • realizării de informări în scopuri proprii.

2. Utilizarea datelor solicitate

Hostico.ro utilizează datele solicitate clienţilor săi pentru:

 • întocmirea contractelor de prestări servicii, în cazul în care clientul solicită acest lucru.
 • întocmirea facturilor fiscale reprezentând contravaloarea produselor şi serviciilor achiziţionate de către persoanele vizate.
 • pentru a vă anunţa despre ofertele şi promoţiile noastre, cât şi pentru a vă comunica informaţii despre starea reţelei şi eventuale lucrări de mentenanţă/întreruperi în furnizarea serviciilor.
 • pentru a îmbunătăţi departamentul de marketing şi a avea o imagine clară despre folosirea serviciilor noastre.

În cazul în care un client Hostico comandă prin intermediul www.hostico.ro un domeniu, intervine necesitatea furnizării informaţiilor personale ale clientului în cauză unuia dintre următorii terţi:

 • Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN) pentru domenii internaţionale, adică cele având extensii de tipul .com, .org, .net etc.
 • Reţeaua Naţională de Calculatoare (RNC) pentru domenii.ro

Hostico utilizează datele colectate de la vizitatori, cu scop statistic şi pentru îmbunătăţirea serviciilor furnizate. Aceste date nu se dezvăluie nici unei persoane fizice sau juridice în afara Hostico sub nici o formă.

3. Control, acces şi securitate

Hostico garantează confidenţialitatea informaţiilor personale. Informaţiile personale ale clienţilor Hostico sunt stocate şi procesate prin intermediul WHMCS versiunea 7.2 (informaţii suplimentare la https://www.whmcs.com).

Informaţiile personale ale unui client sunt accesibile clientului respectiv şi operatorilor Hostico. Accesarea informaţiilor personale se face pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole care sunt diferite pentru fiecare client în parte.

4. Plăţi online

Toate plăţile online prin card bancar, paypal sunt procesate prin partenerii noştri www.epayment.ro, www.paypal.com. Hostico nu are acces la informaţii precum numărul cardului sau alte informaţii sensibile şi nu stochează asemenea informaţii sub nici o formă. Toţi clienţii sunt rugaţi să viziteze site-urile partenerilor noştri care procesează plaţile online, pentru a citi Politica de Confidenţialitate şi Termenii şi Condiţiile acestora.

5. Terminarea forţată a contractului

În cazul în care prin intermediul unor medii publice, unul sau mai mulţi clienţi denigrează imaginea firmei, aduce înjurii angajaţilor săi sau partenerilor acesteia, Hostico îşi rezervă dreptul de a suspenda/termina activitatea acelui client fără o notificare prealabilă.

În cazul abuzurilor verbale, scrise sau publicate în orice altă manieră care nu sunt fondate/întemeiate şi cu bună ştiinţă sunt făcute publice sau folosite ca unic scop de a strica reputaţia sau a crea o imagine negativă persoanelor amintite anterior, se va înainta de asemenea o procedură în instanţă clientului care aduce nefondat aceste înjurii sau daune morale sau materiale.

În cazurile în care persoanele în culpă beneficiază de promoţii ce implică oferte gratuite (ex. domenii oferite gratuit, spaţiu pentru web hosting, certificate SSL, licenţe programe) care sunt oferite spre utilizare însă sunt proprietatea firmei, clientul va pierde irevocabil aceste drepturi.

În cazul în care se doreşte recuperarea lor sau intrarea în posesia acestora, clientul va plăti o remuneraţie aferentă, însă în urma unei decizii judecătoreşti, şi nu numai, se vor putea percepe eventual imputaţii financiare/materiale adiţionale cu scop despăgubitor.

5.1 Minori

Hostico nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Hostico poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi Hostico.ro o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

6. Valabilitate

Prezenta notă de confidenţialitate este valabilă pentru o perioadă nedeterminată.
Hostico îşi rezervă dreptul de a aduce modficări prezentului document, motiv pentru care clienţii sunt rugaţi să îl consulte periodic.

Informaţiile sensibile sau cu caracter personal vor fi folosite şi făcute public de firmă doar în următoarele cazuri:

 • la cererea autorităţilor competente în cazul unei anchete legale.
 • în cazul disputelor financiare.
 • necesitatatea clarificării diverselor situaţii sau evenimente neplăcute pe care un client le poate crea.

Prejudiciile de imagine sau afirmaţiile nefondate vor fi, în această cauză, motive întemeiate pentru a identifica persoana în cauză.