Backup Automat Incremental

Toate planurile de găzduire web şi servere VPS OpenVZ beneficiază de backup automat, remote, incremental, prin Bareos.

Backup Automat Incremental

Backup - Automat, criptat, incremental şi GRATUIT

Informaţii Generale

Bareos este un sistem de backup complex alcătuit din 3 componente distincte, care împreună îndeplinesc rolul de a crea, recupera și verifica copiile de siguranță atât pe Linux cât și pe Windows.
În funcție de rolul îndeplinit de componente, fiecare este instalat pe un echipament de sine stătător ceea ce duce la o separare a sarcinilor și a resurselor pe care aceste sarcini vor rula.
Diversitatea opțiunilor de configurare a celor 3 componente, aduce, respectiv ofera a complexitate si versatilitate care permite implementarea unor sisteme de backup, potrivindu-se perfect în mediul utilizat.
Datorită tehnicii rapide şi minim consumatoare de resurse, backup-urile pe serverele Hostico rulează minim o dată pe zi, ajungând până la patru rulări pe zi în anumite cazuri.

Serverele

Serverele destinate stocării backup-urilor sunt servere cu scop definit, special construite pentru această sarcină şi nu rulează alte aplicaţii sau servicii.

Securitate

• backup-urile realizate sunt criptate pentru un nivel de securitate sporit
• accesul fizic la serverele de backup precum şi la orice alt echipament din reţeaua Hostico este posibil doar membriilor echipei Hostico acreditaţi
• periodic asupra fişierelor de backup sunt efectuate lucrări de mentenanță/sunt rotite pentru o mai bună funcționare şi e posibil în aceste situații ca backup-ul să nu fie disponibil până la 14 zile în urmă ci doar până în 5-10 .

Accesibilitate

• momentan backup-urile nu sunt accesibile cliențiilor și acestea pot fi repuse doar de către membrii echipei tehnice

Recomandări

Recomandăm clienţiilor să păstreze întotdeauna o copie a fişierelor/bazelor de date deţinute deoarece este posibil ca în unele situații backup-ul să nu ruleze sau să ruleze eronat, prin urmare nu putem garanta existența unui backup dintr-o zi/oră sau validitatea acestuia.

Posibilitatea pierderii datelor concomitent de pe serverele de aplicații precum și cele de backup este puțin probabilă însă nu imposibilă și prin urmare avem câteva recomandări generale pentru efectuarea propriilor backup-uri(copii de siguranță).

• înainte de plecarea în concediu sau când se va lipsi o perioadă mai mare de timp în cazul în care site-ul nu va fi verificat pe durata respectivă
• înainte de efectuarea oricăror modificări sau actualizări - periodic în funcție de nivelul modificărilor efectuate la fişiere / baza de date
• backup-ul creat trebuie descărcat și stocat pe calculatorul personal sau încărcat într-un alt mediu online pentru siguranță

Limitări

• backup-urile realizate extern sunt disponibile pentru ultimele 14 zile calendaristice
• backup-urile păstrate pe conturile de găzduire shared respectiv pe VPS-urile Hostico trebuie să fie limitate la o singură copie a unui site, aplicații sau baze de date
• ținând cont de rularea periodică a backup-ului automat este redundantă păstrarea mai multor copii de backup ale aceleasi informații.

Răspundere

Hostico nu își asumă răspunderea pentru :
•lipsa parțială sau completă a backup-ului
•inexistența unui backup dintr-o anumită perioadă
•coruperea parțială sau totală a backup-ului
•orice altă defecțiune software sau hardware care afectează buna funcționare a procesului de backup

Este responsabilitatea clientului să se asigure că are mereu o copie de siguranță asupra datelor pe care le deține.