Backup

Toate planurile de găzduire web şi servere VPS OpenVZ beneficiază de backup automat, remote, incremental, prin R1Soft CDP. Backup-ul este disponibil direct din cPanel.

Backup

Backup - Automat, criptat, incremental şi GRATUIT

Informaţii Generale

R1Soft CDP (Continous Data Protection) este un sistem de backup creat pentru a putea fi rulat aproape în permanenţă atât pe servere Linux cât şi pe Windows.
Datorită modului de citire foarte "low level" al datelor inclusiv la nivel de sectoare, mod de citire ce nu aduce o creştere de încărcare a serverului, chiar şi în momente de sarcină maximă, aplicaţia de backup poate fi rulată continuu.Tot datorită acestui mod de citire al datelor este oricând posibilă o restaurare completă "bare metal restore" incluzând chiar şi partiţiile aflate anterior pe sistem.
Datorită tehnicii rapide şi minim consumatoare de resurse, backup-urile pe serverele Hostico rulează minim o dată pe zi, ajungând până la patru rulări pe zi în anumite cazuri.

Serverele

Serverele destinate stocării backup-urilor sunt servere cu scop definit, special construite pentru această sarcină şi nu rulează alte aplicaţii sau servicii.

Securitate

• backup-urile realizate sunt criptate pentru un nivel de securitate sporit
• accesul fizic la serverele de backup precum şi la orice alt echipament din reţeaua Hostico este posibil doar membriilor echipei Hostico acreditaţi
•periodic asupra fişierelor de backup sunt efectuate lucrări de mentenanță/sunt rotite pentru o mai bună funcționare şi e posibil în aceste situații ca backup-ul să nu fie disponibil până la 14 zile în urmă ci doar până în 5-10 .

Accesabilitate

• deținătorii conturilor de găzduire shared cPanel au posibilitatea de a efectua restaurări ale fişierelor / bazelor de date din interiorul contului cPanel
• deținătorii serverelor virtuale private (VPS) cu cPanel vor putea să își restaureze fișierele urmând aceeași procedură din interiorul cPanel dar nu vor putea restaura bazele de date
• deținătorii serverelor virtuale private (VPS) cu Webuzo vor trebui să ne contacteze pentru repunerea fișierelor / bazelor de date aferente conturilor lor, plugin-ul R1Soft nefiind dezvoltat pentru Webuzo

Recomandări

Recomandăm clienţiilor să păstreze întotdeauna o copie a fişierelor/bazelor de date deţinute deoarece este posibil ca în unele situații backup-ul să nu ruleze sau să ruleze eronat, prin urmare nu putem garanta existența unui backup dintr-o zi/oră sau validitatea acestuia.

Posibilitatea pierderii datelor concomitent de pe serverele de aplicații precum și cele de backup este puțin probabilă însă nu imposibilă și prin urmare avem câteva recomandări generale pentru efectuarea propriilor backup-uri(copii de siguranță).

• înainte de plecarea în concediu sau când se va lipsi o perioadă mai mare de timp în cazul în care site-ul nu va fi verificat pe durata respectivă
• înainte de efectuarea oricăror modificări sau actualizări - periodic în funcție de nivelul modificărilor efectuate la fişiere / baza de date
• backup-ul creat trebuie descărcat și stocat pe calculatorul personal sau încărcat într-un alt mediu online pentru siguranță

Limitări

• backup-urile realizate extern sunt disponibile pentru ultimele 14 zile calendaristice
• backup-urile păstrate pe conturile de gazduire shared respectiv pe VPS-urile Hostico trebuie să fie limitate la o singură copie a unui site, aplicații sau baze de date
• ținând cont de rularea periodică a backup-ului automat este redundantă păstrarea mai multor copii de backup ale aceleasi informații.

Răspundere

Hostico nu își asumă răspunderea pentru :
•lipsa parțială sau completă a backup-ului
•inexistența unui backup dintr-o anumită perioadă
•coruperea parțială sau totală a backup-ului
•orice altă defecțiune software sau hardware care afectează buna funcționare a procesului de backup

Este responsabilitatea clientului să se asigure că are mereu o copie de siguranță asupra datelor pe care le deține.