Angajament Calitate

Prezentarea angajamentului de calitate SLA (Service Level Agreement) oferit de Hostico pentru serviciile de găzduire web Personal, Business, SEO şi Reseller.

Angajament Calitate

Angajamentul de calitate oferit serviciilor de găzduire web

Acest angajament de calitate sau SLA (Service Level Agreement) se aplică către dumneavoastră în calitate de client, pentru planurile de găzduire web: Personal, Business, SEO, precum şi pentru pachetele de Reseller Găzduire Web.

Prin "uptime" înţelegem procentul anual, în care web site-ul dumneavoastră este disponibil pentru a fi accesat dintr-o locaţie neutră via HTTP.

Uptime-ul este măsurat de sistemele Hostico de monitorizare.

Garantăm un uptime de 99.9% cu scopul de a atinge 100% pentru site-urile fiecăruia dintre dumneavoastră.

În cazul în care această valoare scade sub 99.9% uptime, vom adăuga următoarele procente din suma achitată anterior ca şi credit pentru următoarea factură:

Uptime/Procent

  • 99.0% - 99.8% : 5%
  • 98.0% - 98.9% : 10%
  • 95.0% - 97.9% : 20%
  • 90.0% - 94.9% : 50%
  • 0.00% - 94.9% : 100%

Conturile clienţilor nu vor fi creditate conform acestui angajament de calitate, dacă orice eroare respectiv nefuncţionare a site-ului este cauzată sau generată de:

Situaţii de forţă majoră în care noi nu putem avea nici o influenţă cum ar fi: războaie, calamităţi naturale, indisponibilitatea/întreruperea comunicaţiilor, foc, viruşi, hackeri, crackeri, nefuncţionarea corectă a unui software oferit de altă sursă (scripturi gratuite, software de comerţ electronic sau procesator de plăţi online), flood, cutremure, embargouri, acţiuni ale autorităţilor.
Lucrări de mentenanţă anunţate, defecţiuni hardware, upgrade-uri ale serverelor.
Domain name system (DNS), probleme care nu pot fi controlate de HOSTICO.
Probleme de acces ale clientului cu FTP, POP, IMAP, SMTP, DNS , WEB.

Creditarea conturilor se realizează în procente, raportate la taxele recurente, constând în reduceri aplicate următoarelor facturi.