Angajament Calitate SLA pentru pachetele de găzduire web

Angajament Calitate

 

Angajament Calitate SLA (Service Level Agreement)

Angajamentul de calitate oferit serviciilor de găzduire web

Acest angajament de calitate sau SLA (Service Level Agreement) se aplică pentru întreaga gamă de servicii oferite de Hostico.

Prin "uptime" înțelegem procentul anual, în care website-ul este disponibil pentru a fi accesat dintr-o locație neutră via HTTP.

Uptime-ul este măsurat de sistemele Hostico de monitorizare.

Garantăm un uptime de 99.9% cu scopul de a atinge 100% pentru site-urile fiecărui client.

În cazul în care această valoare scade sub 99.9% uptime, perioada de nefuncționalitate va fi compensată procentual pe următoarea factură:

Uptime/Procent

 • 99.0% - 99.8% : 5%
 • 98.0% - 98.9% : 10%
 • 95.0% - 97.9% : 20%
 • 90.0% - 94.9% : 50%
 • 0.00% - 89.9% : 100%

 

Contorizarea perioadei de nefuncționalitate se realizează în baza ciclului de facturare aferent ultimei proforme achitate utilizând următoarea formulă: [Număr Ore Nefuncționalitate / (Zile Achitate * 24)] * 100


În cazul serverelor unde clientul își asumă răspunderea în privința administrării, angajamentul de calitate se va referi doar la disponibilitatea conectivității pe rețea a echipamentului.

Hostico se va folosi de metodele sale tehnice, comerciale și organizaționale pentru a oferi servicii funcționale 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Clienții iau la cunoștință faptul că, temporar, serviciile pot fi inaccesibile sau inoperabile din varii motive, incluzând procedurile de mentenanță periodice sau upgrade-uri ("Operații de mentenanță planificate") Hostico va înștiința clienții cu cel puțin 48 ore înaintea efectuării operațiunilor de mentenanță și va folosi toate mijloacele tehnice și comerciale pentru a minimaliza aceste întreruperi, inaccesibilități sau inoperabilități ale serverelor sale.

Conturile clienților nu vor fi creditate conform acestui angajament de calitate, dacă orice eroare respectiv nefuncționare a site-ului este cauzată sau generată de:

 • funcționarea necorespunzătoare a serviciilor din cauze care nu se află sub controlul Hostico sau care nu pot fi prevăzute de către Hostico
 • întreruperea telecomunicațiilor sau a liniilor de transmisie digitală, atacurile asupra rețelelor, congestionarea rețelei sau alte avarii
 • războaie, cutremure, calamități naturale - foc, viruși, hackeri, crackeri
 • nefuncționarea corectă a unui software oferit de altă sursă (scripturi gratuite, software de comerț electronic sau procesator de plăți online)
 • DDoS, embargouri, acțiuni ale autorităților.
 • defecțiuni hardware
 • probleme legate de DNS sau alte probleme care nu pot fi controlate de Hostico
 • probleme de acces ale clientului cu FTP, POP, IMAP, SMTP, DNS , WEB 


Creditarea conturilor se realizează în procente, raportate la taxele recurente, constând în reduceri aplicate următoarelor facturi emise.