Modificări de natură legală în cadrul Hostico

Actualizare Termeni Hostico

 

Termeni și condiții

Actualizări

I. 13/08/2022
II. 02/09/2022
III. 28/09/2022
IV. 03/10/2022
V. 19/10/2022
VI. 28/10/2022
VII. 30/11/2022
VIII. 21/12/2022
IX. 17/03/2023
X. 22/03/2023
XI. 24/04/2023
XII. 05/07/2023
XIII. 27/07/2023
XIV. 01/08/2023
XV. 27/10/2023
XVI. 14/03/2024
XVII. 16/04/2024

I. 13/08/2022

Pagină: Termeni și condiții

Elemente înlăturate
Unmanaged VPS / VPS Administrat de client

Această facturare va fi realizată la oră, cu un tarif de 10.00€/oră și cu o perioadă minimă de taxare de o oră. Orice intervenție ulterioară asupra serviciului/aplicației va fi supusă aceleiași taxe.

Preluarea administrării acestor servere de către Hostico va fi realizată doar în anumite condiții și prin achitarea unei taxe de preluare de 25.00€. Preluarea va fi realizată la fel ca în cazul VPS-urilor administrate doar pentru serviciile/aplicațiile necesare funcționării unui server de găzduire/hosting standard.

Restul serviciilor/aplicațiilor instalate pe server vor fi supuse unei analize distincte în vederea preluării , operațiunea fiind supusă unei facturări orare cu un tarif de 10.00€/oră și o perioadă minimă de facturare de o oră.

Elemente actualizate
Unmanaged VPS / VPS Administrat de client

Clienții cu VPS-uri aflate în propria administrare vor fi notificați în cazul în care VPS-ul este identificat ca fiind infectat respectiv compromis datorită activității desfășurate pe rețea sau ca urmare a declansării altor indicatori ținuți sub observație de Hostico. În funcție de gravitatea situației și a activității VPS-ului se vor lua diverse măsuri cum ar fi întreruperea conectivității la rețeaua publică, oprirea VPS-ului, etc.

Clienții au responsabilitatea de a identifica și îndepărta sursa compromiterii precum și utilitarele folosite de către atacatori de pe VPS pentru repunerea acestuia în funcțiune și/sau pot opta pentru contractarea unui nou VPS pentru repunerea datelor valide deținute de aceștia.

În cazul în care clientul nu intervine, nu iși asumă răspunderea iar activitatea problematică a VPS-ului nu încetează Hostico își rezervă dreptul de a suspenda funcționarea acestuia pe perioadă nedeterminată.

Managed VPS / VPS Administrat

Clienții care optează pentru serviciile de administrare Hostico ale VPS-urilor vor beneficia implicit de monitorizarea stării VPS-ului și a serviciilor care rulează pe acesta.

De îndată ce în funcționarea serverului sau a serviciilor apare o avertizare sau o eroare se emite o notificare către membrii echipei tehnice Hostico, iar pe baza acestei notificări este investigată situația în vederea determinării cauzei care stă la baza alertei, fiind luate măsurile necesare pentru îndepărtarea acesteia și restabilirea funcționării optime a VPS-ului, respectiv a serviciului.

În cazul în care, rezolvarea situației necesită implicarea clientului, acesta este notificat si îi sunt comunicați pașii necesari readucerii funcționării VPS-ului în parametrii optimi.

Procesare Plăți

Hostico oferă posibilitatea de salvare a datelor cardurilor pe platformele procesatoarelor de plăți partenere.

Astfel, clientul poate adăuga oricând unul sau mai multe carduri în contul de client și să le folosească pentru plata facturilor nemaifiind nevoie de parcurgerea procesului întregului proces de plată prin introducerea datelor cardului și confirmarea ulterioară a plății.

De asemenea paralel cu folosirea manuală a cardului salvat pentru facturile serviciilor achiziționate acesta poate fi setat și pentru plata recurentă a unuia sau mai multe servicii astfel încât de îndată ce o factură este emisă pentru acel serviciu suma necesară prelungirii acestuia va fi retrasă automat de pe cardul aferent.

Prin activarea plății recurente clientul acordă Hostico dreptul de încasare respectiv retragere a sumei necesare respectiv echivalente cu contravaloarea prelungirii perioadei de valabilitatea a serviciului pentru care s-a activat plata recurentă.

Plățile recurente încasate și procesate se subordonează regulilor generale de Returnare a banilor.

Pagină: Termeni xCMS

Elemente adăugate
Administrare Aplicație

Vom actualiza extensia/tema/aplicația la scurt timp după ce o actualizare oficială este disponibilă, cu excepția actualizărilor de securitate urgente care vor fi aplicate de îndată ce devin disponibile, chiar și pe parcursul zilei dacă este nevoie. Actualizarea extensiilor, temei și aplicației, va avea loc de cel mult 2 ori pe luna. Limităm numărul actualizărilor în vederea unei mai bune grupări și evaluări a compatibilității acestora cu restul elementelor care compun aplicația.

II. 02/09/2022

Pagină: Termeni și condiții

Elemente adăugate
Suport / Asistență
Identificare

Asistența pentru serviciile oferite este disponibilă prin metodele și în intervalul orar prezentat pe pagina de contact indiferent de tipul serviciului contractat.

În funcție de informațiile și / sau operațiunile solicitate operatorii Hostico pot recurge la identificarea clientului ca deținător al serviciilor care fac obiectul cerințelor acestuia.
Metodele de identificare variază în funcție de modalitatea de contact folosită de client astfel :

 • telefonic - solicitare de informații aflate în contul de client precum și PIN-ul de asistență
 • chat - autentificarea în contul de client
 • mail respectiv tichet - folosirea căsuței poștale aferente contului de client pentru transmiterea solicitărilor

Refuzul de conformare cu solicitările Hostico îngreunează identificarea dreptului de proprietate și va avea ca rezultat imposibilitatea de a răspunde solicitărilor înaintate.

Timp de răspuns

Hostico încearcă să ofere un timp de răspuns sub 60 minute pentru solicitările transmise prin mail respectiv tichet. Acest timp poate fi însă influențat în funcție de complexitatea sesizării propriu zise precum și de numărul solicitărilor existente la acel moment.
Schimbul de informații telefonic, respectiv prin aplicația de asistență, deși are loc în timp real, nu garantează o rezolvare imediată a situației prezentate.

Asistența telefonică

Asistența telefonică nu poate fi utilizată ca metodă de investigare respectiv depanare a unor situații în timp real.
Orice solicitare care necesită un timp de investigare mai mare de 5 minute va fi direcționată spre canale alternative de asistență.

Hostico își rezervă dreptul de a întrerupe asistența oferită în relația cu un client în cazuri excepționale, cum ar fi :

 • abuz de solicitări de asistență
 • limbaj și comportament indecent de orice natură la adresa membrilor echipei Hostico

Încadrarea solicitărilor ca abuzive sau a limbajului , comportamentului ca indecent, jignitor este în apanajul Hostico.
Orice solicitare care este în afara sferei asistenței oferite de Hostico în cadrul VPS Managed și a Găzduirii Partajate va fi tratată prin intermediul orelor de asistență respectiv serviciului Managed Hosting.

Aceste solicitări includ dar nu sunt limitate la:

 • configurări de dispozitive și clienți de mail
 • asistență privind aplicațiile instalate
 • orice altă solicitare în afara sferei de asistență standard Hostico

Clienții care furnizează servicii Hostico unor terțe părți au responsabilitatea de a administra serviciile oferite acelei terțe părți și de a-i asigura asistența tehnică necesară.
Hostico nu va oferi în aceste situații asistență tehnică respectivelor terțe părți în lipsa posibilității identificării și determinării naturii relației dintre clientul Hostico și terța parte.

Găzduire VPS / VPS Hosting

Responsabilitatea Hostico în cadrul serviciilor de tip VPS este limitată la funcționarea și asigurarea conectivității la internet a acestora. Serviciile instalate pe VPS nu intră sub incidența Hostico decât în cazul achiziționării serviciului Managed VPS.
Cu excepția ofertelor sau promoțiilor unde asistența este specificată ca fiind gratuită în cadrul serviciilor de tip VPS asistența nu este inclusă în mod gratuit.
Clienții au posibilitatea de a achiziționa ore de asistență pentru operațiunile pe care doresc să le realizeze pe VPS.
Hostico își rezervă dreptul de a refuza instalarea de noi aplicații, servicii, librării chiar și în cadrul orelor de asistență / administrare achiziționate.

Managed VPS / VPS Administrat

Serviciul de administrare VPS este disponibil doar pentru VPS-urile achiziționate împreună cu un panou de control disponibil în oferta Hostico.
În cadrul serviciului administrat clientul nu va avea acces la credențiale de autentificare cu drepturi de super utilizator la nivel de server.

Administrarea se referă și se rezumă la serviciile și aplicațiile necesare funcționării unui server de găzduire / hosting standard furnizate de panoul de control instalat.
Dintre acestea enumerăm : server web, server mail, server bază de date, panou de control, server ftp, limbaje de programare necesare rulării aplicațiilor clienților.
Orice solicitare privind instalarea respectiv configurarea unor servicii respectiv aplicații externe acestora și a panoului de control va fi supusă și tratată în cadrul orelor de asistență.

Administrarea serverului de către Hostico include următoarele operațiuni:

 • instalare și configurare panou de control cu serviciile aferente acestuia
 • instalare și configurare firewall
 • actualizare periodică a serviciilor instalate
 • monitorizare și intervenție 24/7
 • optimizări la nivel de servicii
 • automatizări la nivel de server

Asistența oferită în cadrul VPS-urilor de tip Managed / Administrat va fi limitată la orele de asistență achiziționate pentru acel VPS.

Unmanaged / IaaS

Deținătorii serviciilor de tip IaaS vor primi asistență gratuită doar în ceea ce privește funcționarea serviciilor achiziționate și interconectarea lor la nivel de infrastructură.
Configurările VPS-urilor, rețelelor, stocării externe ș.a.m.d. nu se încadrează în acestea.

Trecerea la Managed VPS este posibilă doar cu achiziționarea unui VPS nou cu opțiunea respectivă.
Deținătorii acestor servicii pot beneficia de asistență tehnică suplimentară doar prin achiziționarea de ore de asistență.
Clienții cu VPS-uri aflate în propria administrare vor fi notificați în cazul în care VPS-ul este identificat ca fiind infectat respectiv compromis datorită activității desfășurate pe rețea sau ca urmare a declanșării altor indicatori ținuți sub observație de Hostico.
În funcție de gravitatea situației și a activității VPS-ului, se vor lua diverse măsuri ulterior contactării clientului cum ar fi: întreruperea conectivității la rețeaua publică, oprirea VPS-ului, etc.
Clienții au responsabilitatea de a identifica și îndepărta sursa compromiterii precum și utilitarele folosite de către atacatori de pe VPS pentru repunerea acestuia în funcțiune, și/sau pot opta pentru contractarea unui nou VPS pentru repunerea datelor valide deținute de aceștia.
În cazul în care clientul nu intervine, nu își asumă răspunderea iar activitatea problematică a VPS-ului nu încetează, Hostico își rezervă dreptul de a suspenda funcționarea acestuia pe perioadă nedeterminată.

Găzduire partajată / Shared Hosting

Clienții serviciilor de tip shared beneficiază de asistență 24/7 privind funcționarea serviciilor. La nivel de server partajat nu vor fi implementate modificări care ar afecta funcționarea serviciilor respectiv a serverului pentru ceilalți clienți de pe acel server.
Deținătorii serviciilor de găzduire partajată / shared hosting pot opta pentru achiziționarea de ore de asistență pentru efectuarea de operațiuni neincluse în asistența standard.

Managed Hosting / xCMS

Clienții care doresc asistență privind efectuarea a diverse operațiuni în cadrul aplicațiilor instalate de către aceștia pot contracta serviciul xCMS.
Se aplică termenii definiți pentru serviciul Managed Hosting / xCMS.

Găzduire Reseller / Reseller Hosting

La fel ca deținătorii serviciilor de tip Shared Hosting clienții cu pachete Reseller beneficiază de asistență 24/7 privind funcționarea serviciilor oferite.

Migrarea datelor

Migrarea respectiv transferul datelor este o operațiune care nu implică vreun cost și este suportată de echipa Hostico atât timp cât ea are loc către sau între serverele Hostico în cadrul serviciilor de Găzduire Partajată, Reseller sau VPS Administrat.
În situația în care operațiunea de migrare rebuie reluată / repetată ca urmare a unei acțiuni sau inacțiuni efectuate / neefectuate din partea clientului în ciuda indicațiilor transmise, Hostico își rezervă dreptul de a solicita achiziționarea de ore de asistență pentru reluarea / repetarea operațiunii.
În cadrul serviciilor VPS Unmanaged transferul se va realiza doar în cadrul orelor de asistență achiziționate.

Ore de asistență

Orele de asistență reprezintă timpul alocat solicitărilor clientului pe parcursul unei luni. Acestea se împart în 2 categorii și anume:

 • ore de asistență oferite implicit în cadrul serviciilor VPS Managed / Administrat
 • ore de asistență achiziționate

Diferența majoră din acestea este dată de perioada de valabilitate și posibilitatea de cumulare.
Orele de asistență oferite implicit sunt valabile doar pe perioade lunare, ele expirând la sfârșitul fiecărei luni de găzduire achitate neputând fi cumulate cu cele din următoarea lună.
Orele de asistență achiziționate în mod direct pot fi cumulate cu alte ore de asistență iar acestea nu expiră.
Achiziția unor ore de asistență nu garantează preluarea respectiv rezolvarea solicitărilor transmise spre echipa Hostico.
Contorizarea orelor de asistență la nivelul solicitărilor înaintate echipei tehnice, va fi realizată în baza timpului alocat soluționării problemei de către operatorul tehnic Hostico.
Orele de asistență vor fi contorizate pentru toate solicitările tehnice realizate în cadrul serviciilor VPS Managed, indiferent de modalitatea de contactare, contorizarea având loc atât pentru solicitările directe realizate de către titular, cât și de către eventualele părți terțe la care le-a fost acordat dreptul la solicitarea tehnică.

Prin operațiuni neincluse în asistența standard întelegem orice acțiune care poate fi realizată direct de către client (cu sau fără indrumarea echipei de suport Hostico), însă din varii motive se solicită efectuarea de către operatorii tehnici.

Utilizare resurse
VPS Partajat

În cadrul VPS-urilor cu resurse partajate utilizarea acestora la nivel maxim în mod constant este interzisă.
Hostico va monitoriza consumul de resurse și va notifica clientul în cazurile în care consumul depășește următoarele praguri:

 • CPU 100% pentru perioade de timp mai mari de 30 minute

Clientul va avea opțiunea fie de a identifica și rezolva situația apărută fie de a migra spre un VPS Dedicat. Hostico își rezervă dreptul de a suspenda funcționarea VPS-ului în cazul în care procesele acestuia afectează buna funcționare a celorlalte VPS-uri de pe nodul VPS sau în cazul ignorării mai multor notificări transmise în această privință.

VPS Dedicat

Resursele alocate pentru aceste tipuri de VPS-uri sunt dedicate 100% .
Utilizarea lor poate prin urmare fi efectuată la nivel maxim pentru perioade mai îndelungate.

III. 28/09/2022

Elemente actualizate

Pagină: Termeni și condiții

Timp de răspuns

Hostico încearcă să ofere un timp de răspuns sub 60 minute pentru solicitările transmise prin mail respectiv tichet. Acest timp poate fi însă influențat de complexitatea sesizării propriu zise precum și de numărul solicitărilor existente la acel moment.

Găzduire VPS / VPS Hosting

Clienții care doresc efectuarea de operațiuni în afara serviciilor standard de asistență pot achiziționa ore de asistență.

Ore de asistență

Orele de asistență reprezintă timpul alocat solicitărilor clientului pe parcursul unei luni. Acestea se împart în 2 categorii și anume:

 • ore de asistență oferite implicit în cadrul serviciilor achiziționate
 • ore de asistență suplimentare, achiziționate pentru realizarea de sarcini în afara asistenței standard
Elemente înlăturate
Managed VPS / VPS Administrat

Asistența oferită în cadrul VPS-urilor de tip Managed / Administrat va fi limitată la orele de asistență achiziționate pentru acel VPS

IV. 03/10/2022

Elemente Actualizate

Pagină: Termeni și condiții

Transferul datelor cliențiilor este un serviciu disponibil doar când destinația este un server Hostico.
Această operațiune este gratuită în cadrul serviciilor Găzduire Partajată / Shared Hosting , Reseller și VPS Administrat / Managed în cadrul comenzii inițiale a serviciului.

Ulterior

Transferul datelor cliențiilor este o operațiune realizată de echipa Hostico atât timp cât serverul destinație face parte din rețeaua Hostico.

Această operațiune nu implică nici un cost în următoarele cazuri:

 • în baza comenzii inițiale a unui serviciu respectiv pachet de găzduire în cadrul serviciilor de Găzduire Partajată, Reseller și VPS Administrat
 • între serverele din rețeaua Hostico ca urmare a unei operațiuni de Upgrade / Downgrade cu excepția specificată în cadrul descrierii acestor operațiuni

Operațiunea va fi taxată în cadrul orelor de asistență în următoarele cazuri:

 • transfer spre VPS-uri aflate în administrarea clientului
 • transferuri de date solicitate la 30 de zile de la activarea serviciului Hostico pentru conturi / site-uri / aplicații diferite față de cel principal al serviciului spre care se face transferul
 • în cazul în care datorită unei acțiuni / inacțiuni a clientului contrar indicațiilor Hostico transferul datelor trebuie reluat

V. 19/10/2022

Elemente Adăugate

Pagină: Termeni și condiții

Valabilitate

Modificările efectuate asupra acestui document sunt disponibile la adresa: /actualizare-termeni/?hid=prv
În cazul unor modificări majore clienții vor fi înștiințați prin intermediul poștei electronice.

VI. 28/10/2022

Elemente Adăugate

Pagină: Termeni și condiții

Domenii

Odată ce domeniul este înregistrat pe o perioadă de timp predefinită, acesta aparține clientului sub forma șirului de caractere ales. Modificarea numelor de domenii ulterior confirmării de înregistrare sau transfer nu este posibilă.

VII. 30/11/2022

Elemente Adăugate

Pagină: Termeni și condiții

Upgrade / Downgrade

Creditul pentru downgrade este calculat doar pentru lunile întregi achitate în avans, în relație cu data solicitării operațiunii respectiv următoarea dată scadentă.

Elemente actualizate
Upgrade / Downgrade

Operațiunile de upgrade / downgrade sau trecerile spre o nouă ofertă sunt realizate gratuit doar o dată la un interval de 30 de zile.

Valorile disponibile până la maximul prezentat pot fi selectate contra cost atât în cadrul procesului de comandă cât și ulterior.

Dacă solicitarea e făcută la mai mult de 30 de zile calendaristice de la activarea comenzii clientului i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate (în relație cu data solicitării operațiunii respectiv următoarea dată scadentă).
Dacă solicitarea a mai fost făcută pentru domeniul în cauză clientului i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate (în relație cu data solicitării operațiunii respectiv următoarea dată scadentă).
Dacă solicitarea a mai fost făcută de clientul în cauză acestuia i se va restitui doar suma pentru lunile întregi rămase achitate (în relație cu data solicitării operațiunii respectiv următoarea dată scadentă).

VIII. 21/12/2022

Pagină: Termeni Afiliere

Elemente adăugate
Plăți și Facturare

Art. 3.3
Plățile vor fi realizate pentru un câștig de minim 50.00€ și maxim 1000.00€ pe bază de contract prin transfer bancar. Retragerea este limitată la 1000.00€ pe parcursul unei luni.

IX. 17/03/2023

Pagină: Termeni și condiții

Elemente Adăugate
Neplată

Hostico își rezervă dreptul de a scădea din perioada de valabilitate a serviciilor achitate în avans pentru a compensa sume datorate de către client pentru servicii prestate dar neachitate.
Compensarea prin această metodă se va face în baza facturilor proforme emise.

Returnarea banilor

Din suma de returnat va fi reținută orice sumă datorată de către client în baza facturilor proforme emise pentru servicii prestate dar neachitate.

XII. Resurse

Hostico își rezervă dreptul de a suspenda funcționarea VPS-ului pentru a proteja împotriva coruperii informațiilor aflate pe acesta în cazul în care clientul nu ia nici o măsură pentru creșterea spațiului de stocare disponibil.

Elemente actualizate
Managed VPS / VPS Administrat

Orice solicitare privind instalarea respectiv configurarea unor servicii respectiv aplicații externe acestora și a panoului de control va fi supusă și tratată în cadrul orelor de asistență achiziționate.

Clienții pachetelor de tip partajat / shared beneficiază de asistență 24/7 privind funcționarea și funcționalitatea serviciilor instalate pe server. Solicitările realizate în afara acestei sfere pot fi încadrate și oferite fie în cadrul altor servicii Hostico fie în cadrul orelor de asistență achiziționate.

Pagină: Termeni xCMS

Elemente actualizate

În cazul în care vor exista, serviciile de dezvoltare vor fi facturate separat pentru fiecare sarcină în parte în cadrul orelor de asistență

Orice reabonare la acest serviciu ca urmare a întreruperii acestuia datorită schimbării furnizorului de găzduire, întruperea utilizării serviciului, neachitarea acestuia sau orice alt motiv considerat valid de Hostico va duce la necesitatea reachitării taxei de instalare.

Modificarea sau scrierea de linii de cod indiferent de tipul acestora (HTML, CSS, JS, PHP, SQL, etc) este încadrată ca serviciu de dezvoltare și va fi taxată în cadrul orelor de asistență
Hostico își rezervă dreptul de a refuza solicitările de dezvoltare.

Elemente înlăturate

Reactivarea serviciului de administrare ca urmare a anulării directe a acestuia va fi din nou supusă taxei de instalare.

X. 22/03/2023

Pagină: Termeni și condiții

Elemente actualizate
IP Dedicat

Schimbarea IP-ului dedicat va implica o taxă unică de 10EURO

Upgrade / Downgrade

Operațiunile de upgrade / downgrade care implică comasări de conturi indiferent de intervalul de timp în care sunt realizate vor fi taxate în cadrul orelor de asistență achiziționate.

Operațiunile de upgrade / downgrade care implică acțiunea de modificare a panoului de control, realizată la solicitarea înaintată de către client, vor fi taxate în cadrul orelor de asistență achiziționate.

Operațiunile de upgrade / downgrade sau trecerile spre o nouă ofertă sunt realizate gratuit doar o dată la un interval de 60 de zile. În cazul unei noi solicitări de acest tip în perioada respectivă, Hostico îşi rezervă dreptul de a taxa procedura în cadrul orelor de asistentă achiziționate.

XI. 24/04/2023

Pagină: Termeni Domenii

Elemente actualizate
Domenii Premium

Aceste domenii sunt cunoscute ca domenii premium și reprezintă domenii pe care registrar-ul sau deținătorul legal consideră că merită un tarif mai ridicat. Motivul poate fi datorat valorii definitorii a domeniului de activitate a denumirii, ex: auto, host, news , denumirii scurte a domeniului (1-4 caractere) sau pur și simplu pentru că așa consideră registrar-ul extensiei.

XII. 05/07/2023

Pagină: Termeni și condiții

Elemente adăugate
Domenii

În cazul în care domeniul contractat, nu este reinnoit în mod corespunzător și, ca rezultat, devine disponibil pe piață și este înregistrat de alte persoane din cauza unei acțiuni sau inacțiuni realizate de către Hostico sau din orice defecțiune tehnică care poate apărea, Hostico nu va putea fi tras la răspundere pentru pierderile suferite de utilizator.

În cazul în care utilizatorul suferă pierderi ca rezultat al faptului că domeniul a fost innacesibil pentru o perioadă de timp sau a fost înregistrat de alte persoane, despagubirea acordată de Hostico nu poate depăși suma plătită inițial pentru domeniu, conform valorii înregistrate pe factura fiscală. Constatarea trebuie să se aducă la cunoștința Hostico în scris în termen de 30 de zile de la data la care s-a sesizat situația.

XIII. 27/07/2023

Pagină: Termeni și condiții

Elemente adăugate
Migrarea datelor

Datorită multiplelor combinații de setări posibile, atât pentru aplicație, cât și pentru limbajul de programare, nu putem oferi o garanție absolută respectiv nu ne asumăm responsabilitatea funcționării optime a site-ului/aplicației în urma unei modificări de pachet, migrări sau clonări de aplicații. Fiecare utilizator poate avea propriile configurații, care pot influența performanța și compatibilitatea cu dispozitivele și mediile specifice. Clientul trebuie să se asigure că datele au fost migrare conform solicitării și, în cazul casuțelor de email, utilizatorul are responsabilitatea de a configura/reconfigura clienții de email pe care îi utilizează.
Hostico nu poate fi făcut responsabil pentru eventuale erori de funcționare sau dificultăți în accesarea anumitor funcționalități, ce pot apărea în urma unei migrări între servere diferite, atât la nivel de website/aplicație cât și la căsuțele de email

XIV. 01/08/2023

Pagină: Termeni și condiții

Elemente actualizate
Neplată

Orice solicitare ulterioară privind obținerea respectiv restaurarea datelor aflate pe cont în momentul ștergerii, în cazul în care pentru acestea mai există o copie de siguranță va fi supusă unei taxe de stocare respectiv restaurare în valoare de 25.00€.

Elemente adăugate

În cazul pachetelor de găzduire de tip Reseller respectiv VPS, adițional taxei de restaurare va fi necesară și achiziționarea unor ore de asistență în privința repunerii în funcțiune a tuturor serviciilor aferente acestor conturi.
Cuantumul orelor de asistență necesare restaurării, va fi stabilit și comunicat clientului în urma unei analize realizate de către operatorii tehnici Hostico.

XV. 27/10/2023

Pagină: Politica Confidențialitate

Elemente adăugate
Control, acces și securitate

Clientul înțelege și acceptă pe deplin că Hostico nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele sau perturbările care pot apărea ca urmare a utilizării improprii a portalului de către clienți. Aceasta include, dar nu se limitează la:

 • Adăugarea de către administratorul contului de client a unui utilizator al cărui date de contact nu aparțin clientului (cum ar fi adrese de e-mail, carduri de plată, numere de telefon etc.). Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru utilizarea acestor date de acces în portal.
 • Accesarea portalului și efectuarea de intervenții respectiv ajustări de către administratori sau utilizatori care nu mai au drepturile de acces acordate de client.
 • Accesarea în mod repetat și abuziv a funcționalităților disponibile în contul de client.

Distribuirea și copierea link-urilor care conțin token-uri de autentificare către alte dispozitive, browsere sau părți terțe.
Contul de client reprezintă punctul central pentru administrarea serviciilor oferite de Hostico. Această interfață conferă posesorului său autoritate și responsabilitate asupra serviciilor aferente, iar orice persoană care are acces la acest cont poate întreprinde o serie de acțiuni, fără necesitatea furnizării de documente adiționale către Hostico.

XVI. 14/03/2024

Pagină: Termeni și condiții

Elemente adăugate
Răspunderea

Hostico nu este și nu poate fi ținut răspunzător pentru rezolvarea de bug-uri sau incidente în cadrul intervențiilor asupra aplicațiilor utilizate în situația în care producătorii aplicațiilor respective nu au disponibilă o soluție de remediere a acestor bug-uri sau aceștia încetează să mai ofere suport tehnic.

XVII. 16/04/2024

Pagină: Termeni și condiții

Elemente adăugate
Contractare

Prin plasarea unei comenzi, clientul declară și garantează pe propria răspundere că are capacitatea legală de a achiziționa serviciile oferite de Hostico pentru sine sau pentru societatea pe care o reprezintă.
Acesta se obligă să completeze cu date corecte și valide toate câmpurile care privesc identificarea acestuia, date necesare pentru derularea colaborării cu Hostico. Clientul este conștient că furnizarea de informații incorecte sau incomplete poate afecta capacitatea Hostico de a furniza serviciile contractate și, în anumite situații, poate conduce la refuzul activării acestor servicii de către Hostico. Datele introduse de client sunt prelucrate și administrate conform Politicii de Confidențialitate precum și a Acordului de Procesare Date.